2023. 11. 14.

Megrendezésre került a II. Civil egyeztető megbeszélés

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Megrendezésre került a II. Civil egyeztető megbeszélés a helyi civil szervezetek és gyáli közintézmények vezetői részvételével.

Első alkalommal az idei év elején, 2023. január 17. napján került megrendezésre a civil szervezetek számára egyeztető megbeszélés. A megbeszélés célja akkor az volt, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közház) épületét és szolgáltatásait aktívan igénybe vevő-, és a város életében aktív szerepet játszó civil-, és intézményi szereplők kicsit kívülről is rátekinthessenek az egyes civil szervezetek által alkotott gyáli civil közösség egészére, a Közházra, és megtalálhassák a kapcsolódási pontokat, illetve a kapcsolódási lehetőségeket.

Idén 2023. november 9. napján, immáron második alkalommal került megrendezésre a helyi civil szervezetek és gyáli közintézmények vezetői részvételével egyeztető megbeszélés (a továbbiakban: Megbeszélés), amelyet Nagy József Elek Alpolgármester hívott össze. A Megbeszélés egyrészt edukációs célt szolgált, hiszen a Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Civil Központ) együttműködésében jogi és pénzügyi szaktanácsadók tartottak előadást a civil szervezetek pénzügyi-számviteli környezetének, illetve jogi szabályozásának témaköreiben.

2023. október 10. napján jelent meg a TOP_Plusz 3.1.3.-23. kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázat (a továbbiakban: Pályázat), amelyre vármegyei, illetve települési önkormányzat nyújthat be pályázati dokumentációt, 2023. november 17. és 2024. január 12. közötti időszakban. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 216/2023. (X.26.) számú határozatával kiválasztotta a pályázati előkészítő tevékenység elvégzésére a TERRA STÚDIÓ Kft-t.

A Pályázat megjelenése okán a Megbeszélés másik fontos részét képezte a TOP_Plusz 3.1.3.-23. kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázati konstrukció bemutatása. A Képviselő-testület által pályázati előkészítő tevékenység elvégzésére kiválasztott TERRA STÚDIÓ Kft. képviseletében Turcsány Andrea szakértő tartott előadást, amelynek során közérthető formában prezentálta a projektben támogatható tevékenységeket, és a pályázat célterületeit. A 2029. évig terjedő időszakra vonatkozóan kiemelkedő jelentősége van a helyi identitás erősítésének, kiemelten az innovatív és térségi jelentőségű humán-, illetve kulturális szolgáltatások helyi identitást erősítő fejlesztésének, amely szempontból a Közház helyet biztosít a helyi identitást mélyítő civil programoknak és önszerveződő kezdeményezéseknek. Támogatott projekt esetén lehetőség van bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, egészségfejlesztő és egészségügyi prevenciós programok szervezésére is.

A közel háromórás tanácskozáson 43 fő vett részt, és a résztvevők elégedetten távoztak a Polgármesteri Hivatal épületéből.