2017. 01. 25.

Meghívó a januári Képviselő-testületi ülésre

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Szám: 1371/2017.  

M E G H Í V Ó

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. január 26-án (csütörtök) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:    Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem

  N y í l t   ü l é s:  
 1. Beszámoló a 2016. november 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester  
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester  
 1. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére
                Előterjesztő:              Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 1. Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosításával, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület szabályozásával  kapcsolatos döntések meghozatalára.  A dokumentáció elfogadása.
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadására
                Előterjesztő:              Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság  
 1. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentésére
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi beszámolójának elfogadására
                Előterjesztő:              Erős József alpolgármester Tárgyalja:                  Oktatási és Kulturális Bizottság  
 1. Javaslat rendezvény-szervezési megállapodáson alapuló alapítványi támogatásokra
                Előterjesztő:              Erős József alpolgármester Tárgyalja:                  Oktatási és Kulturális Bizottság  
 1. Javaslat Gyál Város Kommunikációs Koncepció Tervének elfogadására
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság  
 1. Javaslat a Sportcsarnok és 22 szobás szálloda terveinek tervbírálatára
                Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat „Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megkezdésére
                Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat „Gyáli Millenniumi Park építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére
                Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat „Gyáli Szent István tér építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére
                Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat a Gyál 097/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat a Gyál 0169/13 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat a Gyál 012/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat a Gyál 097/87 és 097/88 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 1. Javaslat röntgengép beszerzéséhez történő hozzájárulásra
  Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság  
 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított időszaki lap elnevezésének „Gyáli Mi Újság” névre történő megváltoztatására
                Előterjesztő:              Erős József alpolgármester Tárgyalja:                  Oktatási és Kulturális Bizottság  
 1. Egyebek
  Gyál, 2017. január 25.                                                                                            Tisztelettel:                                                                                                                                                       Pápai Mihály                                                                                                                                                     Polgármester   A képviselő-testületi anyag itt megtekinthető.