2020. 01. 30.

Márciustól megszűnnek a jegyzői építésügyi hatóságok

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Megszűnnek az általános építésügyi hatóságok 2020. március 1-jével, feladataikat a kormányhivatalok veszik át.

Jelenleg az ún. általános elsőfokú hatósági feladatokat a kijelölt települési önkormányzat jegyzői és a fővárosi kerületi önkormányzatok jegyzői, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző látják el. A járási hivatalok a kiemelt építésügyi hatósági hatáskörrel rendelkeznek. 2020. március 1. napjától a jegyzők építésügyi hatósági hatásköre megszűnik, az építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatalok fogják ellátni (ld. 2019. évi CX. törvény).

Mivel így egyfokú lesz a hatósági eljárás – 2020. márciusától – az építésügyi hatósági döntésekkel szemben már kizárt lesz a fellebbezés. A kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz lehet majd fordulni.

Gyáli Polgármesteri Hivatal Főépítész Irodája a gyáli lakosságnak továbbra is tájékoztatást ad az építési jogszabályokkal és a helyi építési szabályokkal kapcsolatosan, továbbá Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően a településkép védelmi tájékoztatás és konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás keretein belül biztosítja a Gyál város közigazgatási területén történő építési tevékenységek összességében a szabályosságot és az épített környezet esztétikus kialakítását.