2018. 01. 31.

Márciustól indul a házhoz menő lomtalanítás Gyálon

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzata,  a Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. és az FCC Magyarország Kft. örömmel tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2018 tavaszától Gyálon bevezetésre kerül a házhoz rendelhető lomtalanítási szolgáltatás.

MIT JELENT A HÁZHOZ RENDELHETŐ LOMTALANÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS?

Az eddigiektől eltérően 2018-tól Gyálon a lomtalanítás házhoz rendelhető lesz, vagyis az előre meghatározott időpontok közül  az ingatlantulajdonosok választhatnak egy számukra megfelelőt.

MIÉRT KEDVEZŐBB EZ, MINT A RÉGI RENDSZER?

 • A lakosság választhatja meg a lomtalanítás időpontját (évente 7 alkalom közül választhat egyet),
 • minden jogosult igénybe veheti a szolgáltatást,
 • a lomok nem kerülnek ki a közterületre,
 • elkerüljük a lomok széthúzásából származó kellemetlenségeket,
 • megőrizzük közterületeink tisztaságát,
 • megelőzzük a közbiztonsági problémákat,
 • elkerülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a díjmentes szolgáltatást (közszolgáltatásba be nem jelentkezettek, más települések lakosai, gazdálkodó szervezetek)

HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

 • Az FCC Magyarország Kft. telefonos ügyfélszolgálatán (06 29 540 265).
 • Személyesen az FCC Magyarország Kft. telephelyén (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) ügyfélszolgálati időben hétfőnként 8-20 óra között, keddenként  9-11 óra között.
 • Személyesen az  Arany János Közösségi Házban és Városi Könyvtárban (2360 Gyál Kőrösi út 118-120.).
 • Elektronikus úton a vevoszolgalat@fcc-group.hu címen a további egyeztetések miatt az elérhetőségeik megadásával legalább 2 héttel a kiválasztott, kívánt időpont előtt.

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?

A szolgáltatást minden aktív szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladékszállítási-díj hátraléka, nem szünetelteti a szolgáltatást évente egy alkalommal díjmentesen igényelheti. A jogosultság feltételeinek meglétét a FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának mun­katársai az igénylés során ellenőrzik.

MIKORTÓL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

A szolgáltatás március 1. és október 30. közötti időszakban igényelhető. A várost 5 körzetre bontva, minden körzet ingatlantulajdonosai számára évente 7 szombati alkalom került kijelölésre, melyek közül a körzethez tartozók szabadon választhatnak számukra megfelelő lomtalanítási napot igényüket minimum 2 héttel a kívánt időpont előtt jelezve. (körzetek itt)

HOGYAN MŰKÖDIK AZ IGÉNYLÉS?

A személyes vagy telefonon történő regisztráció során az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának mun­katársai felveszik az ingatlantulajdonos adatait és időpontot egyeztetnek a szállításra, valamint rögzítik az elszállítandó hulladék típusait, melyet egy formanyomtatványra vezetnek fel. Ezt a szállítást végzők magukkal viszik majd, és ezen kell az ingatlantulajdonosnak majd igazolnia a szállítás megtörténtét. A formanyomtatványra azért van szükség, hogy a szolgáltatás várható időtartamát, a hulladék mennyiségét tervezni lehessen, és, hogy  csak a lomtalanításkor elszállítható hulladékokat készítsék ki elszállításra. A  nem egyeztetett hulladéktípusokat és mennyiségeket a szol­gáltatónak nem áll módjában elszállítani.

HOVÁ HELYEZHETŐ KI A HULLADÉK ÉS MILYEN FORMÁBAN?

A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyez­hetők el, közterületre hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerül­nek kihelyezésre. Amennyiben szálas anyagok (redőny lamellák, műanyag csövek stb.) is kihelyezésre kerülnek, azokat a gyors munkamenet érdeké­ben kötegelni kell. Az FCC Magyarország Kft. munkatársai a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?

A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás része­ként olyan hulladékok elszállítására nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos kommunális (heti) ürítés során nem kerülnek elszállításra az edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek a háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydarabos szilárd hulladékok. A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 3 m3 lehet.

Amennyiben az ingatlanra a maximális mennyiségnél több lom kerül kirako­dásra, a szolgáltató a megrendelt szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni akár erre szakosodott vállalkozóktól.

A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍTJÁK EL AZ ALÁBBI FELSOROLT HULLADÉKOKAT:

FCC Magyarország Kft. egyéb szolgáltatás keretén belül elszállítja:

 • kommunális hulladék
 • szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag, üveg hulladék)
 • zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék

nem képezik a szolgáltatás részét:

 • építőanyagok és építési-bontási hulladékok
 • föld
 • hamu
 • állati tetem
 • ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék
 • folyékony, gáz halmazállapotú hulladék
 • síküveg, szélvédő
 • gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek

mert veszélyes hulladékok

 • elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)
 • festékek, oldószerek, lakkok, nö­vényvédő szerek, egyéb vegyszerek
 • akkumulátorok, szárazelemek, tonerek, festékpatronok, izzók, fénycsövek
 • gyógyszerek (gyógyszertárak átveszik)
 • veszélyes hulladékkal szennyezett göngyöle­gek
 • fáradt olaj, használt sütőolaj és göngyölegei (ezek a MOL kúton leadhatóak)
  KÖRZETLISTA