2020. 06. 3.

Májusi testületi döntések

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Képviselő-testületének soron következő ülése 2020. május 28. napjára volt tervezve. Mivel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Polgármester gyakorolja néhány kivétellel a Képviselő-testület hatásköreit, így a képviselők véleményének kikérése után Pápai Mihály polgármester úr a következő fontosabb döntéseket hozta:

 • Új vezetőt nevez ki a bölcsőde élére

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2020. (II.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. Pápai Mihály Losoncziné Szabó Juditot nevezi ki az intézmény élére 2020 augusztusától.

 • Elfogadta a város sportkoncepcióját

A sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (1) a) pontja szerint a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára – meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról. A koncepcióban kivonatolva – többek között – az alábbiak kaptak szerepet:

 1. Városi Sportcsarnok kihasználtságának növelése.
 2. A lakosság részére rendszeres foglalkozások és alkalmanként nagyszabású események rendezése Egészség- és sportnap.
 3. A Járási Tanuszoda lakossági használatának optimalizálása.
 4. Kapcsolattartás a helyi sportszervezetekkel és a város költségvetésében elkülönített összeg a működésük pályázati úton történő támogatására. A pályázatok alapján részletes betekintést kap a sportszervezetek munkájáról, az évente kiosztott támogatás növelése legyen a cél.
 5. Támogatási összeg elkülönítése a költségvetésben a sportcsarnok, a sportpálya és létesítményei fenntartására minden évben a költségvetésbe építve.
 6. A helyi szinten értéket képviselő sportesemények és egyéb rendezvények eseti támogatása.
 7. Szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítása.
 • Támogatja a helyi sportszervezeteket

A 65/2020.(IV.30.) Polgármesteri Határozat értelmében a 2020. évi sportcélú pályázatok a járványügyi helyzetre való tekintettel értékelés nélkül kerültek lezárásra. A Kormány 170/2020. (IV. 30.) számú rendelete után országosan újraindul a sportélet, így új pályázat kiírása nélkül a korábban beérkezett sportcélú pályázatokat elbírálta, és 5 millió forintot osztott szét a sportszervezetek között. (A támogatottak listája itt érhető el)

 • Elfogadta a DPMV Zrt. 2019. évi beszámolóját
 • Elfogadta a rendőrség 2019. évi beszámolóját (hamarosan külön cikkben foglaljuk össze.)

A polgármesteri határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. június 25-én tartja.