2020. 11. 12.

Ma van a szociális munka napja – jutalmat és ajándékcsomagot kaptak a helyi szakemberek

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben kezdeményezte az emléknap bevezetését, Magyarországon először 1998-ban került sor a megünneplésére. 2016-ban a Magyar Országgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe emelte november 12-ét, mint a szociális munka napját, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap lett.

Pápai Mihály polgármester idén a kialakult helyzetre tekintettel nem tudta személyesen köszönteni a gyáli szociális szférában dolgozó mintegy 50 főt, azonban ajándékcsomaggal és pénzjutalommal köszönte meg azt az áldozatos munkát, amit a város lakóiért tesznek. A polgármester az alábbi gondolatokkal köszöntötte a településünkön dolgozó szociális munkásokat:

„A mai napon azokat az embereket köszöntjük, akik az emberiséggel egyidős hivatást teljesítenek. Gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, vagy hajléktalan, Önök az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadják mindenkinek a megadható legtöbb segítséget. Nem túlzás azt állítani, hogy mára a szociális munkát végzők váltak a társadalom lelkiismeretévé, hiszen ők találkoznak közvetlenül a kirekesztettség problémáival.

Nem könnyű hivatás a szociális munka, sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, emberséget és őszinte együttérzést is. Az emberi testtel és lélekkel foglalkozni hatalmas művészet és óriási feladat.

Az egymás iránti meleg, emberi érzés kiveszőben van, pedig mindnyájunknak erre van a legnagyobb szüksége. Legyen a mai nap méltó ünnepe a szeretettel gyógyítók népes táborának!

Isten éltesse!

Jó egészséget és sok örömöt kívánok hivatása területén.”