2017. 07. 13.

Közterület-felügyelőt keres a Hivatal

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 30. közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés, felhatalmazása szerinti intézkedések megtétele.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(IX.14.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.22.) önkormányzat rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XII.01.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XII.16.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékének megállapításáról
 • Gyáli Polgármesteri Hivatal 7/2017. sz. szabályzata a gépjármű-vezetési pótlékra és a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörről

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet és a 2012. évi CXX. törvény 6.§.(1) bekezdésben foglaltak igazolása,
 • felsőfokú végzettség esetén felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés
 • középfokú végzettség esetén közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. augusztus 07.

A pályázat benyújtásának határideje:    2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flórián-Karvalics Katalin az Igazgatási Iroda vezetője nyújt a 29/540-950-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 • Postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
 • Elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:      2017. augusztus 04.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyal.hu       2017. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:               2017. július 17.