2021. 08. 30.

KÖZLEMÉNY – Gyáli Bóbita Bölcsőde

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8. § (2) bekezdés b) pont alapján 2021. augusztus 30. napján létrejött a gyáli Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság (a továbbiakban: TRMB). A Kr. 9. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiakat (Gyál Város hivatalos honlapján – www.gyal.hu – és a Gyáli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján) teszem közzé: A TRMB 2021. augusztus 30-ai ülése jegyzőkönyvének és a 2/2021. (VIII.30.) TRMB határozatának megfelelően Gyál Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél működő szakszervezetek települési szintű reprezentativitása kapcsán – az intézményekben foglalkoztatottak szakszervezeti tagsága alapján – az alábbi szakszervezet minősül reprezentatívnak és vesz részt a helyi érdekegyeztetésben: Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) A TRMB megállapította, hogy a BDDSZ települési szinten megfelel a Kjt. 6/A. § (2) bekezdése b) pontjában rögzített feltételeknek, vagyis a Gyál Város Önkormányzata által fenntartott Gyáli Bóbita Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazottak legalább 10%-a a BDDSZ tagja.
Ágazat (TEÁOR) Szakszervezet megnevezés Reprezentativitás alapja
Gyermekek napközbeni ellátása (8891) BDDSZ Kjt. 6/A. § (2) bek. b) pont (30%)
  Gyál, 2021. augusztus 30.

 

                                                                               Rozgonyi Erik

                                                                               címzetes főjegyző