2021. 08. 25.

KÖZLEMÉNY

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A 2021. augusztus 28. napján 9.00 órára a facebook-onmeghirdetett szemétszedő akció vonatkozásában szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság, és Érdeklődők figyelmét arra, hogy a „takarítani” kívánt ingatlan el nem kerített magánterület, magántulajdonban van. A hulladék önkéntes, társadalmi munkában történő begyűjtése magánterületen csak az ingatlan tulajdonosának jóváhagyásával lehetséges.

Az ingatlan jelenleg is folyó eljárás tárgyát képezi, ahol vegyes – elektronikai és veszélyes – hulladék is található. Onnantól kezdve, hogy hozzányúlnak, jogszabály szerint az már előkezelésnek minősül, mely kötelezővé teszi a hulladék megfelelő gyűjtését, elszállítását és az arra engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadását, melyért az akciót szervező személyek tartoznak felelősséggel.

A jelenleg is zajló eljárások vonatkozásában az ingatlanon elhelyezett hulladék, és tárgyak a hatósági, rendőrségi döntések meghozatalához szükséges tények, bizonyítékok lehetnek, fontos, hogy ezeket a hatóság, rendőrség megismerje, és e tények, bizonyítékok fenn-, vagy fenn nem állásáról a hatóság, rendőrség meggyőződést szerezzen.

Kérem, hogy Mindenki saját belátása szerint, és saját felelősségére döntsön a szemétszedési akcióban való részvételről.

Gyál, 2021. augusztus 25.

Pápai Mihály

polgármester

Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző