.

.

/
/
/
/
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószáma: 18689620-1-13
Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Elnöke: Badics Ferenc