2019. 02. 19.

Közeleg az adófizetési határidő – március 11-ig kézbesítik a fizetési értesítőket

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A 2019. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

  • I. félév: március 18.
  • II. félév: szeptember 16.

Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2019. évi építményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része, jelenleg 5,9%.

Adózóink 2019. március 11-ig értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2019. évi adófizetési kötelezettségeikről. Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint mind az első, mind pedig a második félévi kötelezettség teljesítéséhez. Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség érdekében. A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Azon adózóink, ahol 2019-től változás áll be gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű  forgalomba helyezése esetén –, határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2019. évi gépjárműadó összegét az adószámla kivonat – a Magyar Államkincstár által rendszeresített új adó nyilvántartási program kötelező használata miatt – nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében biztosítjuk (megküldjük) a 2019. első és második félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat. Magánszemélyek esetében a határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg az adószámlakivonatokat a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyszerű levélként juttatják el Önökhöz.

Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását (pl. társaságok), ott cégkapura, egyéni vállalkozók részére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldjük meg mind az adószámla kivonatokat, mind a határozatokat. Tájékoztatjuk cégkapu nyitására kötelezett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapura csak értesítés érkezik, a tényleges küldemény megtekintéséhez, át kell lépniük a cég cégkapus tárhelyére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivonatban tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó és gépjárműadó esetében csak a véglegessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján az adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerülnek feltüntetésre.

Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatukat 2019. március 11. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:                     12,30-15,30

szerda:                   12,30-17,45

csütörtök:             08,00-12,00

Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a további teendőkről a város honlapján és Facebook oldalán értesítjük Önöket.

További adószámla kivonat megküldésére, a tavalyi évhez hasonlóan, október 31. napjáig kerül sor, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.

Adócsoport

Egresiné Nagy Erika

csoportvezető

Tel.: 29/544-142

E-mail: egresine.nagy.erika@gyal.hu

Gál Gabriella

ügyintéző

Tel.: 29/540-938

E-mail: gal.gabriella@gyal.hu

Szalainé Nagy Orsolya

ügyintéző

Tel.: 29/540-948

E-mail: szalaine.nagy.orsolya@gyal.hu

Lászlóné Orosz Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/540-940

E-mail: laszlone.orosz.krisztina@gyal.hu

Daróciné Nagy Nikoletta

ügyintéző

Tel.: 29/540-941

E-mail: darocine.nagy.nikoletta@gyal.hu

Lászlóné Orosz Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/540-940

E-mail: laszlone.orosz.krisztina@gyal.hu

Petri Vivien

ügyintéző

Tel.: 29/540-939

E-mail: petri.vivien@gyal.hu