2019. 09. 30.

Körülnéztünk a gyáli óvodákban

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A városban három óvoda üzemel, ebből az egyik két tagóvodával. Ezen intézmények mindegyikéről elmondható, hogy az utóbbi években teljesen megújultak, kívül is, belül is, a hozzájuk tartozó játszókertekkel együtt. Nézzük meg őket sorra!

Legújabb és talán legimpozánsabb óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda

Az óvoda Klapka György utcai épületét 500 millió forintból építette újjá 2018-ban Gyál Város Önkormányzata, amelyben 12 csoportszobát alakítottak ki mosdókkal, öltözőkkel, ezzel mintegy 300 férőhelyet biztosítva. A csaknem 1500 m2alapterületű intézményben kialakítottak egy hatalmas aulát, ahol közösségi rendezvényeket, anyák napi eseményt, versenyeket rendezhetnek, helyet kapott továbbá egy orvosi szoba különítővel, egy könyvtár, konyha, kiszolgáló helyiségek, öltözők, logopédia, pszichológus, fejlesztő szoba, sószoba is. A sószoba igen népszerű mindegyik gyáli óvodában, hiszen a sós levegő különösen alkalmas bőr- és légúti megbetegedések kezelésére. Az óvodához tartozó udvar is teljesen átalakult: megújult a játszótér, új játszóeszközöket, kerti zuhanyokat, valamint párakaput telepítettek. Fákat, növényeket, bokrokat ültettek, melyeket korszerű öntözőberendezés segítségével gondoznak. Az épülethez tartozik továbbá egy 300 m2-es terasz, melyből 80 m2 árnyékolt. Az intézmény energiaellátásának egy részét napelemek biztosítják, a hálózati meleg víz és fűtésrásegítést pedig a napkollektorok szolgáltatják. A megfelelő védelmi berendezések kiépítése prioritásként fogalmazódott meg a városvezetés részéről, így modern tűzjelzőt, tűzcsaphálózatot terveztek. Teljes internet lefedettség (WIFI), kamerarendszer, beléptető rendszer segíti majd a mindennapi munkát. Az óvodába új bútorokat, eszközöket, játékokat is vásároltak. A gyermekek megfelelő biztonsága érdekében az utcafronti kerítést is kicserélték, a külső környezetet 1300 m2-es területen rendezték.

Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodáját 2016 októberében újította fel az önkormányzat

Az óvoda három csoportszobával és egy tornaszobával gyarapodott, így 90 férőhellyel bővült az intézmény befogadóképessége. A régi épület energetikai korszerűsítése során teljes tetőcserére, új külső nyílászárók elhelyezésére, a homlokzat és a padlástér szigetelésére került sor. A beruházás során megszépült az óvoda udvara is, hiszen a parkosítással egy időben új kültéri játékokat helyezett el az önkormányzat a gyermekek legnagyobb örömére. A régi udvari játékok felújítása és a parkosított rész öntözőrendszerrel való ellátása, továbbá a csapadékvíz megfelelő elvezetése, fedett árkok kialakítása szintén a felújítás fontos részét képezték. Az óvoda bővítését követően kilenc új, az udvaron megépített parkolóhelyet vehetnek igénybe a gyáli szülők és az intézményben dolgozók. A fejlesztést 368 millió forint keretösszegből gazdálkodta ki az önkormányzat.

Szintén 2016-ot írtunk, amikor átadták a Gyáli Liliom Óvodát

Az 591 millió forint értékű beruházás keretében új csoportszoba, tornaszoba, sószoba, aula és irodák létesültek. A gyerekek teljesen felújított udvaron játszhatnak, mely biztonságos minden óvodás számára. Az új ovi európai színvonalú körülményeket biztosít a gyermekek és az ott dolgozók számára. A beruházás során példaértékű volt a szülők és az ott dolgozók együttműködése, hiszen az épület kivitelezése egy évet vett igénybe a bontási munkálatokkal együtt, mely idő alatt az intézmény mindvégig üzemelt. Az óvoda 9 csoportja 3 különálló épületben működik. A nevelőtestületben fiatal és középkorú kreatív óvónők dolgoznak. A csoportok munkáját szakképzett dajkák segítik. A nevelőtestület szakmai felkészültségét jellemzi, hogy óvodapedagógusi diplomájuk mellett többen rendelkeznek szakirányú végzettséggel, úgymint drámapedagógiai oktató, környezet nevelői tanácsadó, fejlesztő pedagógus, nyelv-beszédfejlesztő, mozgásfejlesztő gyógytestnevelő, népi gyermektánc oktató.

A gyermekek táplálkozási szokásainak fejlesztése magában foglalja a mindennapos zöldség és gyümölcsfogyasztást, naponta többszöri ivást. Évszakoktól függetlenül kiemelten figyelnek a gyermekek szabad levegőn való futkározására, játékára. Az érzelmi biztonság, otthonosság, elfogadó légkör megteremtésével igyekeznek biztosítani a kisgyermekek testi — lelki — értelmi fejlődéséhez szükséges feltételeket. Differenciáltan, a gyermekek egyéni fejlődési ütemét is figyelembe véve ismerkednek a világgal, környezetünkkel. Játékokon, meséken, egymás megismerésén keresztül formálják az óvodások erkölcsi érzelmeit, értelmi képességeit. A gyermek életkor sajátossága a játék. A játékon keresztüli nevelést, fejlesztést tartják egyik legfontosabb nevelési elvüknek.

Legidősebb óvodánk, a Gyáli Tulipán Óvoda

Talán azt hiheti az olvasó, hogy valami tévedés történt, hiszen a képeket elnézve szinte hihetetlen, hogy a Tulipán ovi a maga 13 esztendejével a legrégebbi gyáli óvoda. Pedig így van, az intézményt, amely mediterrán külsővel, meseszép belső udvarral rendelkezik, 2006-ben adták át. Az itt dolgozók nagy szeretettel nevelik és tanítják az óvodába járó gyermekeket, és ez az elkötelezett hozzáállás meglátszik az épületen is, ami városunk egyik legszebb közintézményévé teszi az óvodát.

Az óvoda jelenleg 10 csoporttal működik. Az intézményben található külön tornaszoba, könyvtár, mely a nevelőtestületi szobában kapott helyet, stúdió, orvosi szoba, konyha, iroda helyiségek és egy hatalmas aula, amelyet a közös rendezvények alkalmával lehet jól hasznosítani. Az udvar parkosított és a legmodernebb biztonságos játékokkal felszerelt. Pedagógiai tevékenységeken túl, az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat biztosítják: fejlesztőpedagógiai ellátás, logopédiai ellátás, hittan oktatás (Katolikus és Református), zene-ovi, néphagyományőrző foglalkozás, ügyes kezek tehetséggondozó műhely, Bozsik ovifoci program.    

Gyál Város Önkormányzata az agglomerációs települések élvonalában kiemelten kezeli a kisgyermekes családok ügyét, ennek megfelelően az elmúlt évek során jelentős mértékű óvodaépítést, óvoda felújítást, kapacitásbővítést végzett. Ezeket figyelembe véve bátran említhetjük városunkat gyermek és családbarát településnek.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a gyáli óvodák mind megjelenésükben, mind pedig a nyújtott szolgáltatás minőségét tekintve felveszik a versenyt a magánóvodák színvonalával.

Fotók: Hubert Dávid