2018. 06. 20.

Komplex mozgás- és személyiségfejlesztő programot vezetett be a Gyáli Liliom Óvoda

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A térségben egyedülálló fejlesztő programot avattak a Gyáli Liliom Óvodában, melynek köszönhetően a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit.

A napokban történt eseményen Magyar Gábor pszichológus, a mozgáskotta módszerét mutatta be a jelenlévő óvodapedagógusok, szülők, érdeklődők számára. A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője, Lendvay-Kiss Anita az eseményen kiemelte, hogy az új program felülírja az intézmény szakmai programját, mely során a gyermekek nemcsak mozognak, de játékosan tanulnak is, így sajátíthatják el a színeket és tanulhatnak meg számolni is, de a különböző mozgásformák között akár mondókákat is tanulhatnak. Pápai Mihály polgármester támogatja a kezdeményezést, szerinte a mozgás hatással van az ember egész életére, a növekedésre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődés során.

image3

A módszertant szeptembertől vezetik be a mindennapokba, melyet megelőzően több szakmai előadáson is részt vesznek az óvodapedagógusok. A módszertan kialakítása

Magyar Gábor a mozgás pszichológia alapjaival ismertette meg az érdeklődőket, nemcsak elméletben és rövid kisfilmek segítségével mutatta be a mozgáskotta lényegét és a programhoz használt segédeszközök egy részét, hanem önkéntes gyermekek segítségével gyakorlatban is rövid bemutatót tartott. A Mozgáskotta módszer átlépve a testnevelés alapvetően a mozgásszerkezet térbeli jegyeit hangsúlyozó, teljesítmény-centrikus szemléletén, a hagyományos sportági mozgásoktatás olykor merev tradicióin, egy új szemléletet érvényesít. A mozgást magát nem csak közvetlen célként, hanem a szabályozás, a veleszületett diszpozíciók kibontakozásának, kibontásának céljaként és egyben adekvát eszközként értelmezi. Ebben a programban a mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség funkcióinak komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint az alkalmazott mozgások térbeli, időbeli-dinamikai szerkezete.

IMG_8999
Lendvay-Kiss Anita
IMG_8966
Pápai Mihály polgármester
image1
Magyar Gábor pszichológus

IMG_9003

A mozgás pszichológia szemlélet

Olyan módszer, amely alkalmat nyújt arra, hogy a mozgás és a sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon. Más elképzelni és hallani valamiről, ám tapasztalat révén tudnak a legjobban tanulni a gyermekek. Magyar Gábor előadásának első részében a mozgásformákról is beszélt, így szó esett a finom motorikus mozgásról is, m int például az írás vagy a zenélés, vagy az egyszerű mozgásos tevékenységekről, mint amilyen a futás. Rámutatott többek között arra is, hogy ha nincs motiváció, akkor a gyermekek nem hajtják végre a feladatokat, és minden foglalkozás alapja a játék. A mozgás segítségével lehet javítani többek között az énképet és az önértékelést is, valamint célirányos mozgással kognitív fejlődést is el lehet érni. A kiegészítő eszközök bemutatása során elhangzott, a foglalkozások anyagának nagy részét a játék adja, az ilyen típusú foglalkozások során pedig jobban fejlődik a figyelem is. A különböző színek és formák használatával ösztönzik a gyermekeket arra, hogy egyszerre több tényezőre figyelve végezzék a feladatokat.