2022. 02. 15.

Kis és Közepes vállalkozások figyelem! Közelgő adózási határidő!

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A helyi adózást érintő, a járványügyi helyzet okán létrejött jogalkotás célja, hogy a kialakult nehéz gazdasági körülmények miatt a célzott vállalkozások adójogi pozícióját könnyítsék. A 2021. évben végződő adóévben a 4 milliárd forintot meg nem haladó árbevételt szerző, valamint a 4 milliárd forint mérlegfőösszegű, a 2004. évi XXXIV. Kkv törvény szerinti mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások számára az iparűzési adó mértéke nem lehet több mint 1% (ha az önkormányzati rendeletben meghatározott adó mértéke meghaladja az 1%-ot). Ugyanezen vállalkozások 2021.-ben jogosulttá váltak a meghatározott előlegfizetési időpontban, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint megállapított adóelőleg 50%-át fizessék meg. Ezen adózói kör csak akkor vehette igénybe az 50%-os előleg-mérséklést, ha 2021. február 25.-ig nyilatkozatot tett. A nyilatkozat értelmében a benyújtó nyilatkozik arról, hogy legfeljebb 4 milliárd forintos árbevétellel rendelkezik és mérlegfőösszeg ezt a 4 milliárd forintot nem haladja meg, valamint kkv-nak minősül, és a csökkentett adómértékhez kapcsolódó támogatástartalmat jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként. Továbbá nyilatkozatban kijelenti, hogy 2019. december 31.-én a vonatkozó kormányrendelet szerint nem minősül nehéz helyzetű vállalkozásnak. A nyilatkozatot elektronikus úton, a meghatározott nyomtatványon lehetett benyújtani a NAV felé, amely továbbításra került a vállalkozás székhelye, illetve telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. Fontos, hogy a kedvezményes adómérték állami támogatásnak minősül uniós jogi szempontból. Nézzük meg ennek fényében a 2022 évet. A csökkentett adómértékről a Htv. 51/L §-a ad tájékoztatást. A 2021 évben adott adókedvezmény az érintett adózói kör részére továbbra is érvényben marad. Tehát ezen vállalkozások számára a maximális adómérték 1%, és jogosultak arra, hogy az esedékességi időpontokban az adóelőlegük 50%-át fizessék meg (Htv. 51/M. §). Az önkormányzati adóhatóság a 2021. évben adott nyilatkozatok alapján köteles az adóelőleget mérsékelni. Azon kkv-k, akik 2021.-ben nem tettek nyilatkozatot, vagy 2021. adóévben telephelyet létesítettek Gyál Város területén, illetve tevékenységüket 2021. évben kezdték meg, lehetőségük van arra, hogy a 2022. adóévre vonatkozó Kkv. nyilatkozatukat 2022. február 25.-ig megtegyék. A nyilatkozat (22NYHIPA) beküldésének módja azonos a 2021 évben tett nyilatkozattal, tehát csak NAV ÁNYK rendszerén keresztül történhet. A vállalkozásoknak dönteniük kell, hogy az adóelőnyt csekély összegű támogatásként, vagy átmeneti támogatásként veszik igénybe. Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy a csökkentett adómértékből adódó támogatást átmeneti támogatásként veszi igénybe (átmeneti támogatási keretét nem merítette ki) ezt csak akkor teheti meg, ha 2022. február 25.-ig erről nyilatkozik. — forrás: Adó- és Pénzügyi szaklap XXX. évf. 2021/13-14. szám