2017. 07. 18.

Kilencedikig jár automatikusan az ingyenes tankönyv

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Lassan aktuálissá válik az iskolaszerek és a tankönyvek beszerzése; az eduline.hu utánajárt, kik kaphatnak ingyen tankönyvet a 2017/2018-as tanévben.

2017 szeptemberétől az elsőtől a kilencedik évfolyamig minden diák automatikusan ingyen tankönyvet kap, ezt nem kell külön igényelni – írja az az eduline.hu. A 9. évfolyam fölött a rászorulóknak jár az ingyenesség, közéjük tartoznak a tartósan beteg, sajátos nevelési igényű (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista vagy halmozottan fogyatékos), három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorúak és saját jogukon iskoláztatási támogatásra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatalok.

Az ingyenességhez a következő igazolásokra van szükség: tartósan beteg diákok szakorvosi véleményt, az emelt szintű családi pótlékról szóló igazolást, a sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményt, a nagycsaládosok és a nagykorúak a családi pótlék összegéről szóló igazolást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az erről szóló határozatot, a nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő diákok pedig a gyámhatósági határozatot, igazolást csatolják a kitöltött űrlaphoz. Érdemes az adott iskolában érdeklődni arról, pontosan milyen dokumentumok szükségesek az ingyenes tankönyvellátás igényléséhez.

Idén szeptembertől iskolakezdési csomagot kapnak az első tagozatos gyáli gyermekek az Önkormányzattól. A település ezzel igyekszik átvállalni a családok tanévkezdéshez kapcsolódó anyagi terheit. A Gyáli Iskolakezdési Programot még februárban szavazta meg a képviselő-testület, melynek köszönhetően 3 millió forint támogatási összeget ítéltek meg a leendő elsősök részére. Szeptembertől több mint 300 gyáli gyermek jut így füzetekhez, írószerekhez és más hasznos iskolai felszereléshez, a csomagokat a gyáli pedagógusok véleményezése alapján állította össze az önkormányzat. Mindemellett a korábbi évek kialakult gyakorlatának megfelelően idén június 1-től szeptember 30-ig ismét lehetőség van beiskolázási segély iránti kérelem benyújtására a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, melynek keretében 8.000 Ft támogatásban részesülnek mindazok, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.

jó