2020. 07. 13.

Kertvárosi együttélés írott és íratlan szabályai, avagy hogyan éljünk együtt békességben?

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A helyi önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget ad a településeknek arra, hogy maguk szabályozzák a közösségi együttélés alapvető szabályait, így Gyál Város Képviselő-testülete is megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásáról szóló 18/2013.(XI.05.) számú rendeletét. A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a lakosság által elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata biztosítottá váljon.

Az együttélés sokszor nem egyszerű, hiszen mindnyájunknak máshol van a tűréshatára, de az alábbi viselkedési szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy ne kergessük őrületbe szomszédainkat, és bosszúból ők se minket.

Néha nehéz eldönteni, hogy meddig is mehetünk el: vajon lazábbak vagyunk-e elvárások terén, mint a környezetünkben élők, vagy szigorúbbak? Mennyivel? Erre a kérdésre a konkrét választ persze csak a közvetlen szomszédaink fogják tudni megmondani, ám mivel egy lakóközösségben jellemzően két családnál többnek kell összehangolni az igényeit, jó, ha megismerünk és betartunk néhány általános szabályt a békés együttélés érdekében. Azonban azt se árt tudni, ha a probléma már jelen van, és sajnos nem használ a kommunikáció, akkor melyik hatósághoz fordulhatunk megoldásért.

Zajjal járó tevékenységek

Kerti munkák

Gyálon nincs helyi „csendrendelet”, nincs szabályozva a vasárnapi fűnyírás vagy épp a felújítással járó kerti munka elvégzése, hiszen mai rohanó világunkban sokan örülnek, ha a vasárnapjuk szabad, s ekkor eleget tudnak tenni a ház körüli teendők adta kötelezettségeinek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nekikezdhetünk a pázsit nyírásának hajnali 6-kor, vagy épp még este 8 után is kopácsolhatunk, fúrhatunk. Naptól, napszaktól függetlenül mindig tartózkodni kell az indokolatlan zajkeltéstől!  A jószomszédi viszony megőrzése érdekében – ha mindenképp kitolódik a kerti munka vagy az éppen zajló építési munkálatok végzése az esti órákra – érdemes megegyezni a környezetünkben élőkkel és egy kis kompromisszumot kötni.

Ha szól a zene…

Minden család életében adódik olyan esemény, melyet családi körben, otthonában, kertjében kívánnak méltó módon megünnepelni. Javasolt és célszerű ilyen események megrendezése előtt a szomszédokat tájékoztatni, s megkérni, hogy legyenek kedvesek kivételesen elnézni nekünk, hogy zenével, tánccal járó családi rendezvényt szeretnénk tartani. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell figyelemmel lennünk a hangerőre és az időtartamra, különben csendháborítás szabálysértést valósítunk meg. Az eseti csendháborítás esetén változatlanul a rendőrség köteles intézkedni a szabálysértővel szemben. A rendőrségnek tehát továbbra is ki kell jönnie, fel kell szólítani a szomszédot a cselekmény befejezésére, s ha ez nem vezet eredményre, akkor helyszíni bírságot kiszabnia.

Az utca nem kocsma!

A legtöbben tisztában vagyunk vele, hogy közterületen tilos az alkoholfogyasztás. Kivételek persze vannak, mint például a vendéglátóhelyek teraszai, a közterületen engedélyezett alkalmi és ünnepi rendezvények, valamint az év első és utolsó napja.

Természetesen vannak, akik nem örülnek ennek a szabályozásnak, azonban be kell látni, hogy senki nem szeret sörös dobozokkal teli buszmegállóban várakozni, vagy épp az ingatlan előtti szikkasztóárokból kiszedegetni a röviditalos üvegcséket.

A Gyáli Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének munkatársai járőrözéseik alkalmával fokozott figyelmet szentelnek a vendéglátóhelyek és kisboltok környezetének ellenőrzésére, és ha valakit közterületen történő italozáson kapnak, az igazoltatás után rendőrségi feljelentést tesznek.

Parkolási szabályok

Sokszor előfordul, hogy az utcában lakók parkolónak használják a közterületet, holott a szabályok világosak és egyértelműek. A KRESZ pontosan szabályozza, hogy nem parkolunk az ingatlanok bejárata előtt úgy, hogy ezzel akadályozzuk a ki- és behajtást, és nem akadályozhatjuk autónkkal az útkereszteződések beláthatóságát sem, ezen túlmenően pedig mindenképpen be kell tartani a táblák jelezte szabályokat.

Fontos tudnivaló még, hogy gépjárművünk parkolásának céljából sem temethetjük be a szikkasztó árkokat, nem végezhetünk építési-, bontási munkálatokat közterületen a terület tulajdonosának, azaz az önkormányzatnak a hozzájárulása nélkül, s nem zárhatjuk le saját használat céljából a közterületet (nem helyezhetünk ki kerítést, termésköveket, vasrudakat).

A szikkasztó árkok betemetése vagy éppen hiánya egy másik probléma okozója is lehet, mivel egy- egy nagyobb esőzést követően – ami a nyári, őszi időszakban elég gyakori mostanában – nincs, ami elvezesse az esővizet, ezzel elárasztva mind a saját, mind a szomszédos ingatlanok telkeit.

Sajnálatos módon gyakori, hogy egy-egy sofőr figyelmetlenségből vagy akár önzőségből más ingatlana előtti rendezett közterületen parkol, ezzel elcsúfítva a gondozott zöldfelületet. Fontos, hogy a gépkocsi tulajdonosok saját ingatlanukon belül vagy saját kapubehajtójukat használva parkoljanak, vagy ha ez épp valamilyen oknál fogva nem megoldható, mindenképp egyeztessenek a környezetükben élőkkel, megelőzve ezzel a háborúskodást.

Kertvárosi háziállatok

Budapestről kiköltözve sokan az abszolút nyugalmat szeretnék élvezni. Se gyerek, se kutya, se kakas, se ló… Ez azonban valljuk be, nem megvalósítható. Amikor zavarja valami/valaki az ember nyugalmát, gyakran előtérbe kerül a birtokvédelem. Több kúriai döntés született olyan ügyekben, amelyekben a birtokvédelmet kérő fél kérelme kakaskukorékolás vagy épp kutyaugatás ügyében elutasításra került, hiszen a kakas fajtájából adódóan kukorékol, a kutya meg ugat. Természetesen vannak esetek, amikor a kutya ugatása, vagy a haszonállatok tartása a szomszédainkat zavarja, ilyenkor lehetőség van az állattartási körülményeinek kivizsgálására, mellyel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához fordulhatnak.

A kutyasétáltatást illetően fontos tudni, hogy közterületen kutyát csak pórázon lehet sétáltatni, anélkül szigorúan tilos. Minden állattartó köteles továbbá mindent megtenni azért, hogy az állat az ingatlanról közterületre, s más magánterületre se tudjon átjutni. Aki ezt megszegi nem csak szabálysértést követ el, de fokozottan veszélyezteti az utcán sétálókat. Mindenki azt mondja, hogy az ő kutyája nem harap, senkire nem veszélyes. Legyen felelős állattartó! Ön ismeri egyedül a saját kutyáját.

Ingatlan előtt is tartsunk rendet

Minden ingatlantulajdonos, vagy használó köteles az ingatlana előtti, az útburkolat széléig tartó területet rendben tartani. Tavasszal és nyáron a gyomoktól és az allergén növényektől, télen a járda hó- és síkosságmentesítésről kell és illik gondoskodni.

Fakivágási, gallyazási munkálatok

Helyi önkormányzati rendelet alapján minden ingatlantulajdonos/ingatlanhasználó kötelessége a fák/bokrok megfelelő metszése. Ez azt jelenti, hogy bár gyönyörű, de elég zavaró, amikor a kerítésen kilógó borostyán vagy épp az ingatlanról kilógó fák/bokrok ágai zavarják a gyalogosforgalmat, vagy amikor az ingatlan előtti zöldfelületen elhelyezkedő növényzet nyúlik be a közútra vagy a járda vonalába.

Ugyanígy fontos figyelni arra is, hogy az ingatlanon belül ültetett növényzet növekedési paraméterei, a fafajtára jellemző lombkorona mérete évekkel később se okozzon problémát szomszédainknak. Gondoskodjunk az ültetés során az ingatlanhatároktól szükséges távolság megtartásáról, s a növény folyamatos gondozásáról.

Ugyanakkor, ha a közterületen lévő fák ágai belenyúlnak a villamos- vagy távközlési vezetékekbe, lehetőség van arra, hogy ezt a lakosság jelezze az igazgatas@gyal.hu e-mail címen, vagy akár a GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t is értesítheti, akik elvégzik/elvégeztetik a szükséges munkálatokat.

Közterületen álló egészséges, de valamilyen oknál fogva akadályozó, vagy akár veszélyessé vált, beteg, korhadt fa kivágásához is minden esetben szükséges a tulajdonos, azaz az önkormányzat engedélye. Engedély birtokában a fa kivágható, vagy kérésre az önkormányzat is elvégzi, azonban fontos tudni, hogy minden kivágott fát pótolni kell.

Az égetés nem játék! Mellesleg tilos is!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben tiltja az avar és kerti hulladék égetését. Városunkban az FCC Magyarország Kft. az év elején közzétett és a háztartásokhoz eljuttatott naptárban megjelölt időpontokban szállítja el az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot, azonban fontos, hogy az ingatlanonként elhozandó zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz nagyjából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként (zsákos és kötegelt együttesen értve). A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyiségeket az ingatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladékkezelő központjában leadhatják éves 100 kg mennyiségig díjmentesen, ha az ingatlantulajdonos a rendszerben nyilvántartott, szerződött és tartozása nincsen. Az efölötti mennyiséget a mindenkor érvényes kapuáron veszik át (ez 2020.01.01-től 11,50 Ft/kg +áfa).

Mint az élet legtöbb aspektusának, így a közösségi együttélésnek is legfontosabb eleme a megelőzés. Előzzük meg a vitás eseteket, legyünk körültekintőek, figyelmesek, empatikusak és néha-néha elnézőek szomszédainkkal szemben, mert közösségben élni jó.

Gyáli Polgármesteri Hivatal