2023. 03. 30.

Képviselő-testületi beszámoló – március

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 30-án tartotta meg az összesen huszonegy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

  • Módosították Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2. függelékét.

Az SZMSZ. 2. függeléke tartalmazza a Képviselő-testület bizottságainak létszámát, és rendes üléseinek időpontját. 2021. szeptember 15. napján a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagja, Woloszynszki-Biró Annamária lemondott tagságáról, így a SZEB tényleges tagjainak száma 4 főre csökkent, azonban mivel helyére a Képviselő-testület nem választott új tagot, ezért kellett az SZMSZ 2. függelékén is átvezetni a változást.

A fenti változáson kívül 2023 februárjában az Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai részéről igény merült fel az ülés időpontjának 15 óráról 17 óra 30 percre történő módosítására.

  • Az érintett ingatlantulajdonosok kérésére – a jogszabályokban előírt véleményezési eljárás befejezését követően – módosították Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét a Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587,2611, 2615 és 2617 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan
  • Elfogadták a Városi Egészségügyi Központ tavalyi évi beszámolóját.
  • Jóváhagyták az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatába adott ingatlanokra vonatkozó ingatlanhasználati szerződéseket.

Önkormányzatunk a többi települési önkormányzathoz hasonlóan egyes közfeladatait az általa alapított költségvetési szervein keresztül látja el. Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működnek, az ingatlanok a költségvetési szervek használatában vannak. Az ingatlanok használatát azok alapításakor az Önkormányzat – vagy jogelődje – biztosította, azonban az ingatlanok használatáról az intézményekkel megállapodás nem született.

A helyzet rendezése érdekében volt szükséges, hogy az Önkormányzat az általa alapított költségvetési szervvel/szervekkel a használt ingatlanra/ingatlanokra vonatkozó használati szerződést kössön.

  • Idén is támogatják az iskolai alapítványokat.

A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását, amelynek keretében 2,6 millió forintot osztott szét a Képviselő-testület a gyáli iskolai alapítványok között létszámarányosan, mellyel hozzájárul az iskolákban folyó pedagógia programokat és nevelői munkához.

  • Támogatták a Monori Tankerület SNI-s gyermekek oktatásával-nevelésével kapcsolatos intézmény átszervezési döntéseit

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola vonatkozásában a feladatellátási helyre maximálisan felvehető együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) tanulói létszámot 20 főről 35 főre kívánják emelni, míg a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola SNI-tagozatának helyt adó Gyál, Rákóczi F. utca 42-44. szám alatti külön nevelést végző feladatellátási hely a Gyömrői EGYMI-hez kerülhet telephelyként, ezzel is növelve a gyáli köznevelés színvonalát.

  • Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett, kézilabda sportágnak helyt adó sportcsarnokok közüzemi költségeinek támogatására.

A 2022-es és a 2023-as évben tapasztalt energiaár emelkedés korábban soha nem látott kihívás elé állította a létesítmények költségvetését. Ez alól a sportlétesítmények sem jelentettek kivételt. A helyzet javítása érdekében a Magyar Kézilabda Szövetség nyílt pályázatot hirdetett kézilabdának helyt adó sportlétesítmények közüzemi költségeinek támogatására. Az elnyerhető támogatás mértéke pályázónként az elmúlt 12 hónapban kifizetett rezsi költségek (fűtés, világítás) 50%-a, de legfeljebb 15 000 000 forint.

  • Új ügyvezető igazgatót választottak a Gyáli-Városgazda Kft. élére

Zsigovits Gábor, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője személyében, 2023. március 31-től, határozatlan időtartamra.

  • Közbeszerzési eljárás keretében választják ki az Önkormányzat és intézményei tekintetében a következő időszakra vonatkozó villamos- és gázenergia szolgáltatókat
  • Polgármesteri jutalmazásról döntött a Képviselő-testület.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. április 27-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.