2023. 01. 31.

Képviselő-testületi beszámoló január

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 26-án tartotta meg az összesen huszonhárom napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 • Benyújtásra került Gyál város 2023. évi költségvetésének tervezete, melynek vitája és elfogadása a februári bizottsági és képviselő-testületi üléseken várható.
 • 15 %-kal emelkedik 2023-ban a képviselők és bizottsági tagok megállapított tiszteletdíja.
 • 15 %-kal emelkedik 2023-ban a Gyál Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaságok ügyvezetőinek, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának illetménye, és a köztisztviselők illetményalapja, valamint a béren kívüli juttatások összege.
 • Módosításra került Gyál Város víziközmű-rendszere gördülő fejlesztési terve 2022-es évre vonatkozóan.

Gyál város 2022-2036. évi vízközmű-rendszer gördülési fejlesztési terve magában foglalja a városi ívóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési rendszer korszerűsítését. A javaslat alapján a 2022-es évben megvalósult fejlesztések alapján a terv aktualizálására vonatkozóan született döntés.

 • Elfogadták Gyál Város 2020-2025. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának félidei értékelését és a felülvizsgálati dokumentumot.

A következő három év feladata egy otthoni szakápoló és hospice szolgálat, valamint a fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozása, a szociális étkeztetésben a diétás étkeztetés lehetőségének biztosítása, a gyáli idősotthon, továbbá az új főzőkonyha megépítése.

 • Nem változnak a gyáli általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárai.

Besorolásra kerültek az újonnan nevet kapott, de egyelőre lakatlan utcák.

 • Elvi támogatást adtak ki egy gyáli autista általános iskolai osztály indításával kapcsolatban.

2018-ban a Gyáli Tátika Óvoda újjáépített épületében egy speciálisan, autista gyerekeknek kialakított csoport kezdte meg működését, és 2022-ben a Gyáli Liliom Óvodában szintén elindul egy speciális csoport.

Az első ilyen csoport elindítását Pápai Mihály polgármester szorgalmazta, hiszen mind az óvodavezetők részéről, mind pedig az érintett szülők részéről igény mutatkozott arra, hogy kialakítsanak egy óvodai gyógypedagógiai csoportot az autizmus spektrumzavarral élő gyáli állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorú gyermekeknek.

Bár az általános iskolák fenntartója a Monori Tankerületi Központ, az Önkormányzat együttműködik, hogy a speciális nevelésű általános iskolai osztály elindulhasson, megkönnyítve ezzel azon családok mindennapjait is, akiknek gyermekei a gyáli, sajátos nevelési igényű gyermekeknek fenntartott óvodás csoport után ott kezdenék tanulmányi éveiket.

 • Továbbra is 0 Ft a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj
 • Két fő bölcsődei dajka álláshellyel bővítik a Gyáli Bóbita Bölcsődét.
 • 15 %-kal emelkedik 2023-ban Gyáli Egészségügyi Központ intézményvezető béren kívüli juttatásának összege.
 • Több lépcsőben megváltoztatták a Városi Egészségügyi Központ álláshelyei számát. 

Az Intézmény álláshelyeinek számát 2023. április 1. napjától a szakorvosi ellátás átvétele okán 15 fő álláshellyel megemelik, míg 2023. július 1. napjától a védőnői ellátásról az állam fog gondoskodni, így a betöltött 9 fő álláshely a vármegyei szakirányítás alá kerül.

 • Elfogadásra került a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről szóló beszámoló.
 • Felhatalmazzák a Polgármestert 2023. végéig az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel közösségi közlekedési tárgyú megállapodások megkötésére,

amely az 55, 84E, 84M, 89E, 94E, 294E, 294M, valamint 994 buszok biztosítását érinti a korábbi évhez hasonlóan. Gyál Város Önkormányzat 2023. évben várhatóan 38,5 millió Ft költségtérítési hozzájárulást fizet az elővárosi tömegközlekedés üzemeltetése érdekében.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. február 23-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.