2023. 02. 23.

Képviselő-testületi beszámoló február

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-án tartotta meg az összesen huszonnégy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 • Módosították a tavalyi költségvetést.

A 2022. évi tényszámoknak megfelelően megtörtént a tavalyi költségvetési rendelet módosítása.

 • Elfogadták Gyál város 2023. évi költségvetését.

Összességében elmondható, hogy idén is stabil és megalapozott a város gazdálkodási tervezete. A költségvetési tervek szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 7 milliárd 776 millió forint. A rendelet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz. Hitelfelvétellel nem számolnak az idei költségvetésben. Az elfogadott költségvetésről és az idei évi tervekről bővebben itt olvasható.

 • Emelkednek a gyermek, felnőtt és szociális étkezési térítési díjak.

A nyersanyagköltséget a gyermek- és felnőtt étkeztetés estén Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számítja ki, és ő kezdeményezi Önkormányzatunknál a térítési díjemelést, amennyiben a költsége emelkedik. A januári tényadatok alapján a térítési díjak 2023. április 1-től a gyermek és felnőtt étkeztetés vonatkozásában 20 százalékkal, a szociális étkezést illetően 14 százalékkal emelkednek, ugyanakkor bővülnek a felnőtt étkeztetésnél igénybe vehető kedvezmények az ellátott családjának jövedelmi viszonyaitól függően. Az emelésre azért van szükség, mert a közétkeztetésből származó bevételek nem fedezik az étel előállításakor felmerülő alapanyag költségeket, az emelés után is kb. 50 millió Ft-ba kerül az Önkormányzatnak az étkeztetés.

 • Újraválasztották az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetőjét.

Pápai Mihály polgármester gratulált Bretus Imre intézményvezetőnek az elmúlt öt évben végzett lelkiismeretes munkához és sok sikert kívánt a következő öt esztendőre.

 • Elfogadtak az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2023. évi üzleti terveit.

A vállalkozások alapfeladatainak és a fejlesztéseinek elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre az üzleti tervekben, amelyek a következőképpen alakulnak. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. kiadása közel 811 millió forint, amely tartalmazza az étkeztetést, ebrendészetet, parkgondozást, közútkarbantartást, temetkezést, és ingatlanüzemeltetést. Bevételeit tekintve 364 millió forint a saját bevétel, az önkormányzati támogatás pedig 407 millió forint, míg a fennmaradó több mint 40 millió forint az önkormányzati céltartalékok között szerepel.

A Gyáli Városgazda Kft. feladata a Városi Sportcsarnok és a szálloda üzemeltetése, amelynek kiadásait és bevételeit 121 millió forintra becsülik.

A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gyál város területén. A Társaság kiadásait tekintve 136,9 millió forinttal számolnak, bevételeit tekintve 136,6 millió forintot terveztek. Ez azt jelenti, hogy 2023-ben is biztosított a szemétszállítás városunkban.

 • Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tavalyi évi beszámolóját és idei évi munkatervét.

A világgazdasági helyzet, valamint a közüzemi költségek emelkedése nem befolyásolják a városi nagyrendezvények és az intézményen belüli szakmai munka megvalósítását. Korábbi években megszokottan idén is rengeteg színes programot tervezett a Közház szakmai csapata, amelynek köszönhetően minden eddiginél több látogatót remélnek a házba.

 • Elfogadták a 2023-2027. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyelőség előmozdítása céljából az önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget tett a törvényi kötelezettségének és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan. A 2019-2023. közötti időszakra elfogadott HEP kötelező második kétéves felülvizsgálatakor a hatályos HEP-et hatályon kívül kellett helyezni és a módszertani útmutató szerinti új HEP elkészítése volt szükséges. Az új HEP megtalálható városunk honlapján.

 • Kiírták az idei pályázatokat a civil és sportszervezetek részére,

amely lehetővé teszi a fejlődést, fejlesztést a helyi szervezetek számára. A pályázatok célja, hogy olyan rendezvények, programok támogassa, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához, illetve segítse a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva a sportfeladatokat, a sporttevékenységet végző személyeket, szervezeteket. Pályázni 2023. április 3-ig lehet. Részletek az erről írt cikkben.

 • Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2022. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját

2022. március 18-án Susányi Oszkár megrendezte önálló kiállítását a Gyáli Arany János Művelődési Házban. A makettkészítő mester kiállítását dr. Balogh Tamás, a TIT Hajózástörténeti-Modellező és Hagyományőrző Egyesület elnöke nyitotta meg.

2022. június 2-án kiadták a „Gyáli értékeink nyomában” című könyvet, amely a jelenlegi 30 gyáli értéket mutatja be képpel, szöveggel.

 • Elfogadták a város idei közbeszerzési tervét,

amely többek között tartalmazza az energetikai fejlesztéseket, az idősek otthona kivitelezését és a Városközpont építését.

 • Csatlakozik az Önkormányzat az ingyenes LED-csere programhoz.

A Program keretében a program résztvevői meghatározott feltételek mellett ingyen juthatnak LED-es izzókhoz, és cserélhetik le a háztartásaikban található régi izzókat új, korszerű LED fényforrásokra. A LED fényforrások használatával jelentős energia-megtakarítást lehet elérni a hagyományos izzókhoz képest, így jelentősen csökkenhet a fogyasztó villanyszámlája. A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. március 30-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.