2024. 07. 3.

Képviselő-testületi beszámoló – 2024/június

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 27-én tartotta meg az összesen tizenhárom napirendi témával kapcsolatos ülését.
Az ülés elején a testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők az alábbi fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

Elfogadták Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének első módosítását

Elfogadta a testület a nyári intézményfelújításra fordított összegeket, amelynek értelmében az alábbi pénzeszközök kerülnek átadásra az egyes intézményeknek:
a) 8 601 060,- Ft pénzeszközt a Tulipán Óvoda felújítására,
b) 2 946 400,- Ft pénzeszközt a Bóbita Bölcsőde felújítására,
c) 2 507 653,- Ft pénzeszközt a Tátika Óvoda felújítására,
d) 3 943 388,- Ft pénzeszközt a Tátika Óvoda Bartók B. utcai épületének felújítására,
e) 1 950 000,- Ft pénzeszközt a Liliom Óvoda felújítására,
f) 3 108 286,- Ft pénzeszközt a Liliom és Tulipán Óvoda vezetékes internet hálózat kiépítésére, valamint új kút fúrására,
g) 2 000 000,- Ft pénzeszközt az Ady Endre Általános Iskola felújítására,
h) 2 000 000,- Ft pénzeszközt a Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítására,
i) 2 000 000,- Ft pénzeszközt a Bartók Béla Általános Iskola felújítására.

Döntöttek az oviKRÉTA használatához szükséges informatikai eszközök beszerzéséről
A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya 2024. szeptember 1-től a köznevelési intézmények tekintetében kiterjed az óvodákra is, így szeptembertől szükségessé válik a gyáli óvodák vonatkozásában is áttérni a KRÉTA rendszerben történő adminisztrációra. Fenti változások fejlődést jelentenek az adminisztrációs feladatok elvégzésében, azonban a digitalizációra való átálláshoz szükséges és elegendő mennyiségű informatikai eszközzel a Gyál Város Önkormányzatának fenntartásában álló 3 óvoda nem rendelkezik. A testület arról döntött, hogy a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda, illetve a Gyáli Tulipán Óvoda eszközállománya összesen 10 számítógéppel/laptoppal bővüljön, mintegy 1 800 000 forint értékben.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli intézmények vezetői teljesítményértékelését végző, a fenntartó képviseletében eljáró személyként a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodájának mindenkori irodavezetőjét jelölte ki
A pedagógusok új életpályájáról szóló és a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályok alapján a munkáltató évente köteles értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét, vezetői megbízással rendelkező értékelendő személy esetén pedig a nevelési-oktatási intézmény fenntartójának kijelölt képviselője gyakorolja a munkáltató nevében a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört.

Döntés született a „Belterületi utak komplex fejlesztése Gyálon” projekthez tervező kiválasztására
Gyál Város Önkormányzata Belterületi utak fejlesztése c. felhívására benyújtott TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00098 számú pályázatával nyertesként került kihirdetésre, így aktuálissá vált a pályázati tájékoztató szerinti kiviteli tervek elkészítése. A legjobb ajánlatot adó TANDEM Mérnökiroda Kft. lett megbízva a tervek elkészítésével, egyúttal a projekt kivitelezése bekerült a 2024. évi közbeszerzési tervbe is.

Zárt ülés keretében döntöttek a 2024. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítéléséről, valamint a Gyál Város Díszpolgára cím adományázásáról

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2024. szeptember 26-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.