2023. 10. 2.

Képviselő-testületi beszámoló 2023. szeptember

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 28-án tartotta meg az összesen huszonhárom napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a képviselők a 2023. évi költségvetés I. félévi beszámolóját szavazták meg.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 

 • Új rendelet alkottak Gyál város természeti értékeinek védelméről.

Az ÖKO-DESIGN Kft. elkészítette Gyál természeti értékeinek védelméről szóló rendeletének és kezelési tervének felülvizsgálata dokumentációját, mely a Gyáli-erdők Természetvédelmi Terület, és a Jálics-domb Természetvédelmi Terület esetében megújítja a kezelési terveket összhangban a területek adottságaival és lehetőségeivel, míg a tervezett idősek otthonának helyszínéül szolgáló ingatlan helyett újonnan természetvédelmi oltalom alá kerülő Millenniumi park Természetvédelmi Terület esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a természetvédelmi célkitűzéseket, stratégiát és kezelési tervet.

 

 • Módosították a településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot.

A régi rendőrség ingatlana településközponti vegyes területfelhasználásból kertvárosias lakó területfelhasználásra módosult, amely nem engedélyezi a terület intenzívebb beépítését, és a tervezett idősotthon építésének településrendezési akadálya is elhárult.

 • Módosították a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet.

Szabályozták a kriptákra vonatkozó méret- és részletszabályokat.

 1. január 1-től az alábbiak szerint változik a temetői díjszabás.
Temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díja (nettó Ft)
a) egyes sírhely esetén / 25év, 30 000
b) kettes sírhely esetén/ 25 év, 60 000
c) gyermek sírhely esetén  / 25 év, 0
d) kettes sírbolt esetén / 60 év, 580 000
e) négyes sírbolt esetén / 60 év, 880 000
f) urnasírhely esetén  / 10 év, 20 000
g) egyes urnafülke esetén  / 10 év, 20 000
h) kettes urnafülke esetén  / 10 év, 30 000
1.) Temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke:
a) 2 személyes sírkő állítás esetén t / db, 12 000
b) 1 személyes sírkő állítás esetén / db, 7 200
c) urnasírkő állítás esetén  / db, 4 200
d) napi jegy (bontás, tisztítás, visszaállítás esetén)  / db 4 200
2.) A temetői létesítmények, és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak (nettó):  
a) ravatalozó igénybevételéért / alkalom, 24 000
b) hűtőkamra  
72 órás igénybevételéért  / nap, 3 600
72 órát meghaladó igénybevételéért / nap, 1 200
c) sírásás igénybevételéért  / alkalom, 18 000
d) urna sírásás / alkalom, 9 000
e) urna sírásás rátemetéskor / alkalom, 3 600
f) urnafülke sírtábla kihelyezés / alkalom, 1 800

 

Annak érdekében, hogy a temetési helyek ne mindig új helyen létesüljenek, ezáltal a temető területe és a hozzá szükséges infrastruktúra ne bővüljön, szükséges a lejárt és újra nem váltott sírhelyek ismételt használatba adása. A 10 éve lejárt megváltású sírok adatai 6 hónappal a megszüntetést megelőzően honlapon és temetőben közzétételre kerülnek. Amennyiben nem érkezik megkeresés, úgy a sírhely ismét használatba adható.

 

 • Döntés született a 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatban.

Hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. január 1. napjától a gyáli 3. számú fogorvosi praxis feladatait Dr. Zych Kamila Magdalena lássa el, ha addig az összes engedélyt megszerzi, és szükséges szerződést megköti.

 • Jóváhagyták a gyáli óvodák 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkaterveit.
 • 1 558 169 forinttal egészítik ki a gyáli óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítására vonatkozó 4 000 000 forintos keretösszeget.

 

 • Idén is csatlakozik a város a Bursa Ösztöndíjhoz.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.  A 2023. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó volt, és az Önkormányzat 2024-ben is további 5000 Ft/hó összeggel csatlakozik, ezzel is segítve a helyi hallgatók tanulmányainak támogatását.

 

 • Új gyalogosátkelőhelyet terveznek a Kolozsvári utcában.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontos feladatának tartja a város üzemeltetésében lévő közúthálózat minőségi színvonalának folyamatos fejlesztését, melyhez szorosan hozzá tartozik az utakon való közlekedés biztonságának fokozása. A cél, hogy a mai kor elvárásainak egyre inkább megfelelő, a biztonságot fokozó körülmények is szolgálhassák a gyáli lakosság igényeit.

A fentiek részeként a Kolozsvári utcában javasolt új gyalogos átkelőhely létesítése. A megvalósításához szükséges átkelőhely megterveztetése megkezdődik.

 

 • Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2023. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját

 

 • Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím díjazottjairól.

 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. október 26-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.