2023. 10. 26.

Képviselő-testületi beszámoló 2023. október

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 26-án tartotta meg az összesen huszonhat napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 • Módosították Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát,

amellyel az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalta az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények éves munkatervének jóváhagyását.

 • Likviditási hitelkeret újbóli megnyittatásáról döntöttek.

A folyamatos működés biztosítása érdekében javasolták a 200 millió forint összegű likviditási hitelkeret újranyittatását. A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat nem kell fizetni, költség csak akkor keletkezik, ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában. Az Önkormányzat az elmúlt években egyáltalán nem élt a hitel felvételének lehetőségével.

 • Elfogadták Gyál Város víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét 2024-2038. évekre vonatkozóan.

Gyál város 2024-2038. évi vízközmű-rendszer gördülési fejlesztési terve magában foglalja a városi ívóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési rendszer korszerűsítését.

 • Gyalogosátkelőhelyet kívánnak létesíteni a Bem József utca – Heltai Jenő utca kereszteződésében, amely tervezésére megbízást adtak.
 • Elfogadták az óvodák és a bölcsődénk beszámolóit

Az intézményvezetők minden évben elkészítik az intézmények szakmai beszámolóját, amely kitér az intézményen belül folyó munka minőségére, szakmai célok megvalósítására. A három óvoda és a város egyetlen bölcsődéje beszámolóit elfogadta a Testület.

 • Bővítik a Gyáli Tulipán Óvoda és a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár álláshelyeit,

amelyekre a megnövekedett feladatok támasztanak igényt.

 • Az FCC Magyarország Kft. által felajánlott 15.000.000 Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásáról döntöttek,

amelyet zöldfelületek fenntartására fordítanak a Gyál Városüzemeltetési Kft. részére történő gépvásárlás formájában.

 • 000.000 Ft keretösszeget biztosítanak 70 db fa ültetéséhez.

A lakossági faültetésen felül igények merültek fel a gyáli intézmények, parkok, további utcaszakaszok területén újabb fák ültetésére, valamint az elmúlt évek nagyszámú faültetései után sajnos akadnak pótolandó fák is.

 • 750.000 Ft összeggel támogatják a gyáli ebrendészeti telep

fejlesztését.

A telepen további nyolc kennel létesíthető, amelynek kivitelezési összköltsége saját kivitelezésben és vállalkozók bevonásával bruttó 10 millió forint.

A Kft. vállalkozási szerződés alapján ebrendészeti tevékenységet végez Üllő és Felsőpakony településeken is. A férőhellyel kapcsolatos ügyben, valamint a jogszabályban meghatározott előírásokhoz szükséges feltételek megteremtése érdekében előzetes tárgyalások történtek a települések képviselőivel. Üllő és Felsőpakony településekről szóbeli visszajelzés érkezett, hogy részt vállalnának a telep fejlesztésével összefüggő költségekből. Amennyiben a településekkel sikerül megkötni a megállapodásokat, úgy Gyál esetében 3.750.000 Ft összegre van szükség a megvalósításhoz.

 • Kiválasztották a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „Helyi humán fejlesztések” című pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenységek elvégzésére a Terra Stúdió Kft-t.
 • Zárt ülésen született döntés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.

 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. november 30-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.