2023. 05. 25.

Képviselő-testületi beszámoló 2023. május

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 25-én tartotta meg az összesen huszonegy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 

  • Elfogadták az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendeletet

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a tavalyi évben is kiegyensúlyozottan gazdálkodott, hitelfelvételre nem volt szükség, valamennyi fizetési kötelezettségének határidőben eleget tudott tenni. A bevételi főösszeg 8.645.642.245 Ft-ra, a kiadási főösszeg  6.041.762.319 Ft-ra teljesült, és mintegy 70 millió Ft szabad maradvány keletkezett.

 

  • Elfogadta a DPMV Zrt., a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., a GY.T.H. Kft. és a Gyáli-Városgazda Kft. 2022. évi beszámolóját

 

A DPMV Zrt. 2022. évi mérlegbeszámolója -158 401 000 Ft adózott eredményről és 15 727 336 000 Ft mérleg főösszegről szól. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója -233 000 Ft adózott eredményről és 175 976 000 Ft mérleg főösszegről tanúskodik. A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója -219 000 Ft mérleg szerinti eredményt és 70 716 000 Ft mérleg főösszeget tartalmaz. A Gyáli-Városgazda Kft. 2022. évi beszámolója -32 649 000 Ft adózott eredményt és 51 562 000 Ft mérleg főösszeget mutat.

 

  • Elfogadták Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi átfogó értékelését

 

  • Módosult a 4. számú fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés.

 

A 4. számú fogorvosi praxis doktornője, dr. Fekete Edit 2022. október 1. napjától látja el fogorvosi feladatait. Fekete doktornő rendelési ideje a keddi napon módosul.

Ennek megfelelően a heti rendelési idő a következőképpen alakul:

Hétfő 12:00-18:00

Kedd 9:30-15:30

Szerda 8:00-14:00

Csütörtök 12:00-18:00

Péntek 8:00-14:00 (8:00-10:00 iskolafogászat)

 

  • Elfogadták az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2022. évi tevékenységéről szóló értékelő jelentéseket.

Összességében elmondható, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban a rendezvények száma, és a rendezvényeken résztvevők száma a 2021. évhez képest a háromszorosára emelkedett. Ennek köszönhetően az intézmény aktivitása a 2022. évben a koronavírus-járvány előtti – illetve azt felülmúló – szintre zárkózott fel.

A gyáli bölcsőde és a három óvoda a napközbeni kisgyermek ellátásban fontos szerepet tölt be városunkban, szakmai munkájukat magas színvonalon végzik a helyi igények figyelembevételével. A 2022. évet a koronavírus-járvány okozta nehézségek már nem befolyásolták, ugyanakkor újabb nehézséggel – a Kormány által kihirdetett energia veszélyhelyzettel – kellett szembenézni az intézményeknek.

A Városi Egészségügyi Központ 2022. évben is biztosította az Alapító Okiratában meghatározott feladatainak ellátását. Gyál lakosainak egészségügyi alapellátása a Városi Egészségügyi Központ, illetve a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és kollégáik tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos volt.

 

  • Döntöttek a nyári intézményfelújításokról.

A nagyobb intézményfelújítási munkálatokat hagyományosan a nyári időszakra ütemezik a városban. A városvezetés számára kiemelkedően fontos a nevelő környezet rendben tartása, amely hozzájárul, hogy a gyáli intézményekbe járó gyermekek megfelelő körülmények között tölthessék nevelési/tanulmányi éveiket. Intézményfelújításra az Önkormányzat költségvetésében tervezett összeg bruttó 16 460 605 forint volt, melyet a felújítási igények felmérése után 33 391 265 forintra egészítettek ki.

A munkák tervezett befejezési határideje 2023. augusztus 25.

  • Wesselényi és Határ utca közvilágításának fejlesztésérről döntöttek.

Az utcákra vonatkozó forgalmi felülvizsgálat, valamit az elektromos szolgáltató által a városi közvilágítási hálózatra elfogadott közvilágítási tervben foglaltaknak megfelelően a világítótestek számának növelése indokolt, és kivitelezhető ezen utcákban. A fejlesztési munkák elvégzésének költsége összesen bruttó 2 800 731,- Ft.

A munkák tervezett befejezési határideje 2023. augusztus 31.

 

  • Döntöttek a Magyar Úszó Szövetséggel Együttműködési megállapodás aláírásáról.

 

2023 márciusában polgármesteri beszámoló keretében ismerhették meg a képviselők a Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: MÚSZ) Úszó Nemzet Program (a továbbiakban: ÚNP) projektjét. Az ÚNP hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, életminőségük javítása az úszás által. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége vízbiztos úszástudás elsajátítására az általános iskola 2. osztályáig nemtől, családi helyzettől, lakóhelytől stb. függetlenül. A tervek szerint az ÚNP öt éven belül országos, mintegy 90%-os lefedettséget biztosító programmá válhat, és a cél az, hogy évente közel 300 ezer gyermek részesülhessen ingyenes úszásoktatásban. Az úszásoktatást az óvodai-iskolai tanrendbe illesztenék, és a gyermekek megfelelő pedagógiai felügyelettel és oktatói háttérrel ingyenesen járhatnak úszni. Az úszáshoz szükséges megfelelő felszerelést az ÚNP keretében kapják meg a gyermekek. Gyál Város Önkormányzata 2023. március 27. napján együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, azzal, hogy Gyál városa 2023 szeptemberétől csatlakozni kíván az ÚNP-hoz. Az ÚNP megvalósítás költségeit a MÚSZ részére biztosított központi költségvetési forrás fedezi.

 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide katintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. június 29-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.