2023. 09. 5.

Képviselő-testületi beszámoló 2023. augusztus

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 29-én tartotta meg az összesen tizenegy napirendi témával kapcsolatos rendkívüli ülését.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

  • 40.000 m2 út felújításáról döntöttek.

Gyál Város Önkormányzata saját forrásból finanszírozza a 9 km út őszi felújítását, amely 13 utcát és 1 buszmegállót fog érinteni. A beruházás közel bruttó 380 millió forintból valósul meg.

  • Döntöttek a gyáli 8. számú háziorvosi praxissal kapcsolatban.

Dr. Jelinek Zsuzsanna jelezte, hogy nem kívánja tovább működtetni háziorvosi praxisát, és élni kíván felmondási jogával, továbbá, hogy a felmondási idő alatt, 2024. január 31. napjáig a 8. számú körzet betegeinek ellátásáról gondoskodik. A későbbiekben az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a háziorvosi ellátásról.

  • Döntöttek a járóbeteg-szakellátással kapcsolatban.

Az Önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a szakellátások és az orvosok    helyben tartása, a jó minőségű egészségügyi ellátás biztosítása. A városvezetés határozott véleménye, hogy a járóbeteg szakellátás fejlesztésével, a magas szintű járóbeteg szakellátás biztosításával a fekvőbeteg ellátás egy része kiváltható, vagyis a magas színvonalú járóbeteg szakellátás nyújtásával a települési polgárok nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy fekvőbeteg ellátásra szoruljanak.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a helyi egészségügyi ellátórendszer, ezen belül is a járóbeteg szakellátás fejlesztése és szolgáltatási színvonala emelése mellett, és továbbra is fontosnak tartja a járóbeteg szakorvosi órák számának biztosítását, továbbá egyetért azzal, hogy Gyál Város Önkormányzata a járóbeteg szakellátást a következőkben saját hatáskörben, saját fenntartású intézménye, a Városi Egészségügyi Központ útján biztosítsa. A járóbeteg-szakellátás végleges átvételére a legpraktikusabbnak és legcélszerűbbnek a 2024. január 1. napja adódik, amely időpontig az engedélyezési eljárások is biztonsággal lefolytathatók, a szakorvosokkal a megbízási szerződések megköthetők.

  • Eszközökkel támogatják a gyömrői EGYMI telephelyeként működő Rákóczi utcai SNI intézményt.

Gyál Város Önkormányzata 2 évvel ezelőtt szorgalmazta, hogy autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek megfelelő színvonalú általános iskolai ellátása, oktatása az óvodai ellátást követően is megoldott legyen városunkban. Az általános iskolákat fenntartó Monori Tankerületi Központtal a konkrét tárgyalások 2022 decemberében indultak, a Tankerület által elkészített koncepciótervet az Önkormányzat támogatta. A koncepcióterv értelmében a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi utcai SNI tagozata, mint a Zrínyi Iskola telephelye megszűnik, és 2023. szeptember 1-jétől a gyömrői EGYMI telephelyeként működik tovább, magasabb színvonalú szakmai irányítást remélve az intézményátszervezéstől.

Az Önkormányzatunk 500.000 Ft összeggel támogatja a szükséges felszerelések, és eszközök beszerzését, hogy ott a tanulók ellátása méltó, 21. századi körülmények között történhessen. Így többek között új padokkal, székekkel, pihenőhellyel, szekrényekkel, szőnyegekkel, fali táblával bővül az intézmény.

  • Elfogadták az Erste Bank Hungary Zrt. által, Gyál várossá avatásának 26. évfordulója alkalmából megrendezendő hagyományőrző és közösségteremtő rendezvények megszervezéséhez felajánlott 350.000 Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást.

 

  • Felhatalmazták a Polgármestert az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel közösségi közlekedési tárgyú megállapodások megkötésére,

amely az 55, 84E, 84M, 89E, 94E, 294E, 294M, valamint 994 buszok biztosítását érinti a korábbi évekhez hasonlóan. Gyál Város Önkormányzata az idei évben mintegy 44 millió Ft költségtérítési hozzájárulást fizet az elővárosi tömegközlekedés üzemeltetése érdekében.

 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. szeptember 28-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.