2022. 10. 28.

Képviselő-testületi beszámoló 2022.október

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én tartotta meg az összesen huszonnégy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 • Változik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje.

Részletek a cikkben ide kattintva.

 • Módosították a 076/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási tervet egy napelem park megvalósítása céljából
 • Módosult a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet, a jövőben a tanszercsomagokat szeptember 5-ig lehet csak átvenni
 • Elfogadták Gyál Város víziközmű-rendszere gördülő fejlesztési tervét 2023-2037-es évre vonatkozóan,

amely magában foglalja a városi ívóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési rendszer korszerűsítését. A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására szükséges összeg az Önkormányzat részéről továbbra is rendelkezésre áll.

 • Elfogadták Gyál Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságai rezsicsökkentési intézkedési terveit.

Összességében elmondható, hogy fokozott odafigyelést kérnek a intézményekben dolgozóktól, energiahatékony lámpatestek cseréjére került sor, meghatározásra kerültek a helyiségek fűtési hőmérsékletei, ügyfélfogadási idők módosultak, részleges távmunka elrendelésére került sor néhány intézményben.

 • Gyál Város Önkormányzata által fenntartott intézmények energetikai korszerűsítése mellett döntöttek.

Gyál Város Önkormányzata napelemmel kívánja ellátni a Gyáli Bóbita Bölcsőde, a Gyáli Tátika Óvoda központi és Bartók Béla utcai, a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, a Városi Egészségügyi Központ, a Gyáli Polgármesteri Hivatal, valamint a Rákóczi u. 44. szám alatti épületeit., ezért megkezdi ennek terveztetését.

Kiegészítő elektromos fűtőpanelekkel kívánja ellátni a Gyáli Bóbita Bölcsőde, a Gyáli Tátika Óvoda központi és Bartók Béla utcai, a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda, a Városi Egészségügyi Központ, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, valamint Rákóczi u. 44. szám alatti épületeit.

Hőszivattyús fűtési rendszerrel kívánja bővíteni a Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének gépészeti rendszerét.

Az intézményrendszer szintű energetikai megtakarítást elérő beruházások tervezési és beszerzési feladatai végrehajtásának fedezetét a fentiek szerint Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 2021. évi szabad maradványának terhére fedezi, összesen bruttó 21 764 500 Ft összegben.

 • Újraválasztották a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjait.

Pápai Mihály polgármester gratulált Sárközi András, Szabó Lajosné és Badics Ferenc felügyelőbizottsági tagoknak az elmúlt öt évben végzett lelkiismeretes munkájukhoz és sok sikert kívánt a következő öt esztendőre.

 • Télen szüneteltetik az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
  tevékenységét.

A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint a szomszédságunkban zajló, és egyre inkább elhúzódó háború miatt drasztikusan emelkedtek, és emelkednek az energiaárak Európában, mely miatt a Kormány 2022 júliusában energia veszélyhelyzetet hirdetett. A magas energiaárak nem kímélik önkormányzati fenntartású intézményeinket sem.

2022. december 19. és 2023. február 28. között az Intézmény tevékenységének szünetelését rendelte el a Képviselő-testület, amelynek időtartama alatt a munkatársak otthonról végzik munkaköri feladataikat, mely már a koronavírus-járvány alatt is jól működött.

 • Elfogadták az óvodák és a bölcsődénk beszámolóit.

Az intézményvezetők minden évben elkészítik az intézmények szakmai beszámolóját, amely kitér az intézményen belül folyó munka minőségére, szakmai célok megvalósítására. A három óvoda és a város egyetlen bölcsődéje beszámolóit elfogadta a Testület.

 • Kiegészítik a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatását.

Az élelmezési alapanyagok árai az év elejei árakhoz képest több esetben 50%-ot meghaladó mértékben emelkedtek, valamint az önkormányzati tulajdonú Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. egyetemes szolgáltatásból való kikerülése miatt a gáz ára is közel hatszorosára emelkedett az augustusi hónaptól kezdődően. Előzetes kalkuláció alapján az élelmezési alapanyag árának emelkedéséből 26 millió forint, míg az az energia díjának emelkedése 12 millió forint többletköltséget eredményez. A megnövekedett költségeket csökkenteni tudja a Kft. előző évi eredményéből felhalmozott nyereség, valamint a terven felüli többlet bevétel, összesen 8 millió forint összegben, így a hiány összesen 30 millió forint. A költségek növekedése többnyire a közétkeztetéssel vannak összefügésben, ahol a felhasználás nem csökkenthető, nagy mértékű megtakarításra nincsen lehetőség. A fentiekben meghatározott 30 millió forintos hiány olyan mértékű, amelyet a Kft. nem tud önerőből kigazdálkodni, forrás kiegészítés nélkül működési, ellátási problémákat eredményezne. Ennek értelmében Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 30 000 000 Ft működési támogatást biztosít a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, amely összegből 4 000 000 Ft működési támogatást átad a Kft-nek a megemelkedett energiaköltségek fedezetére. További 26 000 000 Ft-ot biztosít céltartalékaként a Kft-nek az élelmiszer alapanyagár emelkedésével kapcsolatos többletköltségek finanszírozására, amely a tényleges kiadások tükrében használható fel.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. november 24-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.