2022. 11. 24.

Képviselő-testületi beszámoló – 2022.november

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én tartotta meg az összesen huszonegy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

  • Több rendelet módosítását fogadták el.

Az évközi változások átvezetésével módosult a 2022. évi költségvetés, elfogadták a Polgármesteri Hivatal jövő évi igazgatási szüneteinek időpontját, illetve a Közszolgálati Tisztviselők Napját jövőre is munkaszüneti nappá nyilvánították.

  • Szociális rendeletet helyeztek hatályon kívül és alkottak meg.

A korábbi szociális tárgyú rendeletek megalkotása óta sok év telt el, és a rendeletek is több módosításon mentek keresztül, ezért indokolttá vált az előírások egy új rendeletben történő egyesítése, és azoknak a jelenlegi társadalmi helyzethez történő igazítása. A pénzbeli és természetbeni támogatások fajtái nem változtak, azonban mind a jövedelemhatárok, mind az adható támogatási összegek nőttek. Az infláció miatt 20 %-kal emelkednek az étkeztetési térítési díjak, amelyek városunkban 2020 óta nem változtak, és az emeléssel fogják teljes mértékben fedezni az alapanyag költségeket. A környező településekkel való összehasonlításban elmondható, hogy a város díjai ennek ellenére is a legalacsonyabbak lesznek, így várható, hogy az inflációs hatások miatt annak további emelése válik szükségessé a jövő év első felében. Emelkedett a házi segítségnyújtás díja, és szabályozásra kerültek a nyári napközi igénylésének feltételei is.

A rendelet előírásairól részletes tájékoztató fog megjelenni a Gyáli Mi Újság januári lapszámában. A rendelet elérhető ide kattintva.

  • Jóváhagyták a jövő évi képviselő-testületi munkatervet, és a 2023. évi belső ellenőrzési tervet.
  • Növelik a különböző – de kiemelten ipari, kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági – célú beépítésre szánt területek fejlesztése esetén fizetendő településfejlesztési hozzájárulás mértékét.

Ezzel az Önkormányzat célja, hogy az átminősítés következtében a földtulajdonosnál, fejlesztőnél, befektetőnél jelentkező értéknövekmény egy részével a tulajdonos, fejlesztő járuljon hozzá a város egészének fejlesztéséhez. A hozzájárulás célja annak megalapozása, hogy ne csak a konkrét gazdasági terület fejlődjön, hanem a város egésze is.

  • Kiírták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetésére vonatkozó intézményvezetői állás pályázatát.

Az intézmény vezetői feladataival a Képviselő-testület öt év határozott időre Bretus Imrét bízta meg. Az intézményvezető megbízatása 2023. július 14. napján lejár.

  • Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési tervét.
  • Folytatódik a faültetési program városunkban.

A 2017-2022. években döntés született összesen 1 000 db hárs-. kőris- és juharfa elültetéséről városunkban. A faültetési program folytatásaként további 200 db min. 14/16 méretű, kétszer iskolázott fa ültetéséről született döntés, amely a korábban ültetett őshonos fajokból vegyesen valósul meg. A faültetés lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a lakossági kérelmeknek megfelelően. A faültetési program tényleges meghirdetése és a lakossági jelentkezések feldolgozása, valamint a tél beálltát is figyelembe véve a tényleges munkavégzés 2023. év elején esedékes.

  • Év végi jutalmazásokról döntött a Képviselő-testület.
  • Zárt ülésen született döntés a Közművelődési Díj díjazottjairól.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. január 26-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.