2022. 05. 26.

Képviselő-testületi beszámoló – 2022. május

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án tartotta meg az összesen huszonegy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:
  • Elfogadták a 2021. évi zárszámadási rendeletet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §.-a szerint „a vagyonról és a költségvetés  végrehajtásáról  a  számviteli  jogszabályok  szerinti  éves  költségvetési  beszámolót,  az  éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján  érvényes  szervezeti,  besorolási  rendnek  megfelelő  záró  számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.” Törvényi kötelezettségnek eleget téve, több, mint 6,5 milliárd Ft bevétellel és több, mint 4,1 milliárd Ft kiadással fogadta el az Önkormányzat a 2021. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet. Gyál Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az intézményeknél keletkezett maradvány összegét nem vonja el, azt az intézményeknél hagyja.
  • Elfogadta a Tűzoltóság 2020, 2021. évi beszámolóját
Gyál Város esetében a tűzvédelmi feladatok ellátása a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez tartozó XX.  kerületi Hivatásos Tűzoltósággal és a gyáli önkéntes tűzoltósággal közösen történik.
  1. évében összesen 1 168 riasztás volt működési területen kívül és belül, 404 tűzesethez és 478 műszaki mentéshez történt kivonulás.
  2. évében összesen 807 riasztás volt működési területen kívül és belül, 155 tűzesethez és 384 műszaki mentéshez történt kivonulás.
  • Elfogadták Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (FVS) 2021-2027 és a Gyál Top Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP) 2021-2027
A Képviselő-testülete a 144/2021.(VI.24.) számú és a 171/2021.(IX.30.) számú határozataiban döntött arról, hogy elkészíti az FVS-t és TVP-t, mely dokumentumok a 2021-2027. évi Európai Uniós költségvetési ciklus helyi fejlesztési elképzeléseinek alapját jelentik. (Az elfogadott dokumentumok hamarosan megtekinthetők a www.gyal.hu weboldalon.)
  • Elfogadták Gyál Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi Átfogó Értékelését
  • Új utcaelnevezésekről döntöttek,
így a gyáli 4266/4 hrsz.-ú „kivett út”-at Állomás utcának, a gyáli 038 hrsz.-ú „kivett út”-at Kökény utcának, a gyáli 07/31 hrsz.-ú „kivett út”-at Rét utcának, a gyáli 037/62 hrsz.-ú „kivett út”-at Galagonya utcának, a gyáli 0132/10 hrsz.-ú „kivett út”-at Juhar utcának, a gyáli 7505 hrsz.-ú „kivett út”-at Híd utcának nevezték el, míg a gyáli 6659 hrsz.-ú „kivett közterület”-et Búzavirág utcának nevezték át 2022. július 1-től.
  • Döntöttek a járóbeteg-szakellátással kapcsolatban
Az Önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a szakellátások és az orvosok    helyben tartása, a jó minőségű egészségügyi ellátás biztosítása. A városvezetés határozott véleménye, hogy a járóbeteg szakellátás fejlesztésével, a magas szintű járóbeteg szakellátás biztosításával a fekvőbeteg ellátás egy része kiváltható, vagyis a magas színvonalú járóbeteg szakellátás nyújtásával a települési polgárok nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy fekvőbeteg ellátásra szoruljanak. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a helyi egészségügyi ellátórendszer, ezen belül is a járóbeteg szakellátás fejlesztése és szolgáltatási színvonala emelése mellett, és továbbra  is  fontosnak  tartja  a járóbeteg szakorvosi órák számának biztosítását, továbbá egyet  ért  azzal,  hogy  Gyál  Város  Önkormányzata  a  járóbeteg  szakellátást  a következőkben saját  hatáskörben,  saját  fenntartású intézménye, a Városi Egészségügyi Központ útján biztosítsa. Ezzel egyidejűleg a Jahn  Ferenc  Dél-pesti  Kórház  és  Rendelőintézettel 2004. szeptember 30. napján kötött, 2005. április 1. napjától hatályos szakrendelések nyújtására vonatkozó megbízási szerződés (egészségügyi ellátási szerződés) megszüntetésére vonatkozó lépéseket megteszi. A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. június 30-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.