2022. 06. 30.

Képviselő-testületi beszámoló – 2022. június

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 30-án tartotta meg az összesen tizenhat napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

  • Módosították az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

A költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület átvezette az idei költségvetésen az elmúlt hónapokban hozott döntéseket.

  • Felmondták a Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött egészségügyi ellátási szerződést.

A Testület kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy a járóbeteg-szakellátást saját hatáskörben, saját fenntartású intézménye, a Városi Egészségügyi Központ útján kívánja biztosítani. Ennek egyik legfontosabb lépése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel 2004. szeptember 30. napján kötött, 2005. április 1. napjától hatályos szakrendelések nyújtására vonatkozó megbízási szerződés megszüntetése. A Képviselő-testület felkérte az Intézmény vezetőjét a járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatosan felmerülő költségek, valamint személyi és tárgyi feltételek teljeskörű feltérképezésére.

  • Megszűnik a 4. számú (Dr. Németh Ilma doktornő) háziorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási szerződés 2022. szeptember 30-cal.

Dr. Németh Ilma a 4. számú háziorvosi praxis doktornője 2022. június 15. napján kelt beadványában jelezte, hogy az 1999. december 17. napján kelt határozatlan idejű feladat-ellátási szerződésében vállalt feladatokat megromlott egészségi állapota miatt nem tudja ellátni. A doktornő praxisát értékesíteni nem tudta, arra vevőt nem talált, így azt vissza kívánta adni.

Fentiek alapján szükséges, hogy a gyáli 4. számú háziorvosi praxist – annak betöltetlensége miatt – 2022. október 1. napjától Gyál Város Önkormányzata visszavegye, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatos és zavartalan háziorvosi feladat-ellátáshoz szükséges helyettesítésről a Városi Egészségügyi Központ fog gondoskodni, és az ehhez szükséges szakmai feltételeket biztosítja. Ennek értelmében indokolt az Egészségügyi Központban – a szakmai-személyi feltételek megteremtése érdekében – egy fő háziorvos, és egy fő asszisztensi álláshely fejlesztése 2022. október 1-jétől, melynek költségei a NEAK finanszírozásból fedezhetők.

  • Újraválasztották a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét.

Pápai Mihály polgármester gratulált Zsigovits Gábor ügyvezetőnek az elmúlt öt évben végzett lelkiismeretes munkához és sok sikert kívánt a következő öt esztendőre.

  • Megemelték a nyári napközis tábor költségvetését

Az idei évben a nyári napközis tábort a Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskola szervezi heti turnusokban június 20-tól egészen augusztus 19-ig. A sok jelentkező miatt az iskola által nyert összegen felül a költségvetésbe eredetileg betervezett 3,5 millió Ft-ot további 3,5 millió Ft-tal egészítette ki Képviselő-testület.

  • Új tervezőt választottak a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez.

Gyál Városában 2015-ben teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósult a város közvilágítási hálózatán a világítótestek teljeskörű modernizációja, korszerű LED-es fényforrásokra cserélve a meglévő lámpatesteket. A pályázat eredményeképpen jelentős megtakarítást sikerült elérni a közvilágítás költségén, azonban a pályázat szigorú feltétele volt, hogy a fejlesztés eredményeképpen lámpatestek száma nem növekedhetett, tehát bővítésre akkor nem volt lehetőség.

A Képviselő-testület 186/2021.(IX.30,) számú határozatával kiválasztotta az ILST-Hungary Kft.-t a városi közvilágítási hálózat fejlesztési lehetőségeinek felülvizsgálatára, azonban a vállaltakat nem teljesített a cég.

Fentiek miatt szükségessé vált az ILST-Hungary Kft.-vel kötött szerződéstől való elállás, és a feladat másik céggel történő elvégeztetése, hogy a tervezett fejlesztés megvalósulhasson. A feladat megvalósítására az EUROVILL Kft.–vel kötnek szerződést, aki hét éve végzi megbízhatóan a jelenlegi hálózat üzemeltetését.

  • Két új ivóvízvételi kúttal bővül a város

A Belügyminisztérium Gyál Város Önkormányzatát 396 945 000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette ivóvízhálózat tisztítására. A vízhálózaton végzett jelentős munkálatokkal összehangoltan felmerült két újabb ivóvízvételi kút kialakításának szükségessége is, mely nagyban javítaná a város vízellátását. A fentiek megvalósítása a vízhálózatot üzemeltető Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. bevonásával történik.

  • Új gépet szereznek be a parkgondozási feladatok ellátásához

Városunkban egyre növekszik a gondozott zöldfelületek nagysága, amely gondozása komoly kihívást jelent a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára. Az idei évben megvalósuló két újabb park (Víztorony-park, Bartók-park) jelentősen emeli a rendben tartásra fordítandó munkaterhet, így több mint 10 millió Ft összegben egy új gép megvásárlásához kap támogatást a Kft.

  • Nappali locsolási tilalmat rendeltek el.

Részletek az ebben írt cikkről.

  • Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők az idén Gyál Város Díszpolgára Címben, valamint a Gyál Kiváló Sportolója Díjban részesülőkről.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. szeptember 29-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.