2022. 01. 27.

Képviselő-testületi beszámoló – 2022. január

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 27-én tartotta meg az összesen huszonkettő napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:
 • Elfogadták Gyál város 2022. évi költségvetését.
Összességében elmondható, hogy idén is stabil és megalapozott a város gazdálkodási tervezete. A költségvetési mérleg szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege több mint 6 milliárd 592 millió forint. A rendelet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, és hitelfelvétellel sem számolnak az idei költségvetésben. Az elfogadott költségvetésről és az idei évi tervekről bővebben itt olvasható.
 • Hatályon kívül helyeztek egyes önkormányzati rendeleteket,
melyre azért volt szükség, mert volt néhány olyan önkormányzati rendelet, amely érdemi relevanciával már nem bírt, mivel vagy minden rendelkezése végrehajtottá vált, vagy az azonos tárgykörben született rendelet nem helyezte azt hatályon kívül, vagy a megalkotására felhatalmazó jogszabályhelyet helyezték hatályon kívül.
 • év végéig ismételten megkötötték az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel közösségi közlekedési tárgyú megállapodásokat,
amely az 55, 84E, 84M, 89E, 94E, 294E, 294M, valamint 994 buszok biztosítását érinti a korábbi évhez hasonlóan. Gyál Város Önkormányzat 2022. évben 38,5 millió Ft költségtérítési hozzájárulást fizet az elővárosi tömegközlekedés üzemeltetése érdekében.
 • Továbbra is 0 Ft a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj összege.
 • Nem változnak a gyáli általános iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárai.
 • Emelkedik 2022-ben Gyál Város Önkormányzat által alapított intézmények vezetőinek, gazdasági társaságok ügyvezetőinek megállapított illetménye, valamint a béren kívüli juttatások összege.
 • Jogszabályváltozás miatt megemelésre került a 2022. évi polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségtérítés összege.
 • Elfogadásra került a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről szóló beszámoló.
 • Pályázatot nyújt be az Önkormányzat a „2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”-ra
Gyál városában folyamatosak a közúti közlekedés javítását célzó fejlesztések. Az elhasznált, rossz minőségű burkolt járdák és útburkolatok felújítása, korszerűsítése jelen pályázat keretében megvalósítható, így a pályázat ezen területek figyelembevételével került előkészítésre a Széchenyi utca északi, közvilágítási oldalának járdafelújítása a Vecsési út – Ady Endre utca között, valamint a Pesti út déli oldalának járdafelújítása az Ady Endre utca – Mátyás király utca között (Mátyás kir. – Kacsóh P. utcák közötti szakaszt nem tartalmazza).
 • Térítésmentesen tulajdonba veszi a 7863 hrsz.-ú út (Újvilág utca) tulajdonjogát.
A tulajdonosok a kialakuló „kivett helyi közút” művelési ágú ingatlantulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlják Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítsék az Újvilág utca településrendezési terv szerinti szabályozását.
 • Pályázatot nyújt be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának tárgyában,
amelynek kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, hogy mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak.   A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők itt.   Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. február 24-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.