2022. 02. 24.

Képviselő-testületi beszámoló – 2022. február

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 24-én tartotta meg az összesen huszonnyolc napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:
  • Elfogadtak az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveit
A vállalkozások alapfeladatainak és a fejlesztéseinek elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre az üzleti tervekben, amelyek a következőképpen alakulnak. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. kiadásai közel 583 millió forint, amely tartalmazza az étkeztetést, ebrendészetet, parkgondozást, közútkarbantartást, temetkezést, és ingatlanüzemeltetést. Bevételeit tekintve 280 millió forint a saját bevétel, az önkormányzati támogatás pedig 272 millió forint, míg a fennmaradó több mint 30 millió forint az önkormányzati céltartalékok között szerepel. A Gyáli Városgazda Kft. feladata a Városi Sportcsarnok és a szálloda üzemeltetése, amelynek kiadásait 116 millió forintra becsülik, a bevételt pedig 100 millió forintra. A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gyál város területén. A Társaság kiadásait tekintve 129,673 millió forinttal számolnak, bevételeit tekintve 129,5 millió forintot terveztek. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben is biztosított a szemétszállítás városunkban.
  • Módosították a tavalyi költségvetést
A 2021. évi tényszámoknak megfelelően megtörtént a tavalyi költségvetési rendelet módosítása.
  • Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tavalyi évi beszámolóját és idei évi munkatervét
A járványintézkedések befolyásolák a városi nagyrendezvények és az intézményen belüli szakmai munka megvalósítását. Azonban korábbi évekhez megszokottan idén is rengeteg színes programot tervezett a Közház szakmai csapata, amelynek köszönhetően minden eddiginél több látogatót remélnek a házba.
  • Autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek számára új csoport indul a következő nevelési évben a Gyáli Liliom Óvodában.
A legfeljebb 8 fős csoportba csak és kizárólag gyáli állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorúak járhatnak, akik „integráltan nem vagy részben nevelhetők”, és számukra kiscsoportos nevelés ajánlott.
  • Kiírták az idei pályázatokat a civil és sportszervezetek részére,
amely lehetővé teszi a fejlődést, fejlesztést a helyi szervezetek számára. A pályázatok célja, hogy olyan rendezvények, programok támogassa, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához, illetve segítse a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva a sportfeladatokat, a sporttevékenységet végző személyeket, szervezeteket. Pályázni 2022. április 1-ig lehet. Részletek az erről írt cikkben.
  • Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2021. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját
2021.szeptember 15-én Orosz László festőművész munkássága, dr. Nagy Árpád életútja, Gyimesi István munkássága, Kovács Zoltán kaktusz gyűjtő gyűjteménye, a Gyál története c. 2 kötetes könyv, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola az értéktárba került felvételre.
  • Lezártak több, folyamatban lévő közbeszerzést
Befejeződött a „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás, melynek keretein belül a Víztorony parkot az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság építheti meg tartalékkerettel növelt nettó 355 163 338,- Ft + ÁFA összegért, míg a Bartók parkot a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság tartalékkerettel növelt nettó 682 073 820,- Ft + ÁFA összegért. Az idősek otthona tervezésére kiírt közbeszerzést az EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft. nyerte, nettó 90 600 000, – Ft + Áfa összegért készítik el az engedélyezési és kiviteli terveket. Egyelőre eredménytelenül zárult az új főzőkonyha építésére kiírt közbeszerzés, melyet várhatóan az év későbbi részében újra meghirdetnek.
  • Zárt ülés keretein belül a Képviselő-testület megválasztotta a 2022. április 3-i országgyűlési választáson és országos népszavazáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.