2022. 08. 31.

Képviselő-testületi beszámoló 2022.augusztus

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 24-án tartotta meg az összesen tíz napirendi témával kapcsolatos rendkívüli ülését.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

  • Döntöttek a járóbeteg-szakellátással kapcsolatban

Az Önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a szakellátások és az orvosok    helyben tartása, a jó minőségű egészségügyi ellátás biztosítása. A városvezetés határozott véleménye, hogy a járóbeteg szakellátás fejlesztésével, a magas szintű járóbeteg szakellátás biztosításával a fekvőbeteg ellátás egy része kiváltható, vagyis a magas színvonalú járóbeteg szakellátás nyújtásával a települési polgárok nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy fekvőbeteg ellátásra szoruljanak.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a helyi egészségügyi ellátórendszer, ezen belül is a járóbeteg szakellátás fejlesztése és szolgáltatási színvonala emelése mellett, és továbbra  is  fontosnak  tartja  a járóbeteg szakorvosi órák számának biztosítását, továbbá egyet  ért  azzal,  hogy  Gyál  Város  Önkormányzata  a  járóbeteg  szakellátást  a következőkben saját  hatáskörben,  saját  fenntartású intézménye, a Városi Egészségügyi Központ útján biztosítsa. Ezzel egyidejűleg Pápai Mihály polgármester, Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető és Dr. Dobosi Zsolt főigazgató megállapodást köt, amely szerint a gyáli szakrendelések átvétele kapcsán átadás-átvételre kerülő kapacitások mennyisége havi 4.173.454 német pont.

  • Közbeszerzési eljárás indul „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése” tárgyú projekt megvalósítására.

Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  korábban elfogadta „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése” tárgyú projekt Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. általi megvalósításának szükségességét, és ehhez átadta a szükséges, rendelkezésére álló engedélyt és terveket.

Azért, hogy a projekt megvalósítható legyen, szükséges, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás keretében kiválassza a kivitelezést végző vállalkozót, továbbá ehhez a szükség szerinti közbeszerzési szakértőt, és a kivitelezés lebonyolításában szükség szerint részt vevő műszaki ellenőrt is, illetve, ha szükséges elvégeztesse az  előzetes  régészeti  és  lőszermentesítési  feladatokat, és  mindehhez rendelkezésére álljon majd a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezet. A fentiek megvalósításához az Önkormányzat biztosítja, a pénzeszköz támogatásként történő átadásával a ténylegesen felmerülő költségeket legfeljebb 15 000 000,- Ft összeg erejéig. Az ezen felül szükséges költségek a 2023.  évi  költségvetés  terhére,  a  közbeszerzési  eljárás  lezárása  előtti képviselő-testületi  döntés szerint kerülnek biztosításra.

  • Helyrehozatalra került a Bartók konyha épülete.

A Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jelenleg a Dobó Katica utcai és a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában üzemelő konyhákon biztosítja a napi 2000 adagot meghaladó ételt a közétkeztetéshez.  A Bartók Iskolában található főzőkonyha aljzata 2022. nyarán olyan mértékben megsüllyedt, ami veszélyeztette az üzembiztos működését, a közétkeztetést, valamint a biztonságos munkavégzés feltételei sem álltak fenn, ugyanis a süllyedés érintette a gázcsöveket is, valamint fennállt a további beszakadás veszélye. 

A közétkeztetés szeptemberi  indulásához  elengedhetetlenné  vált  a  hiba

azonnali feltárása és az aljzat javítása. A feltárások következtében, megállapítást nyert, hogy a sérült csatornahálózat áztatta a talajt, ami annak beszakadását eredményezte. A konyha helyreállítási összköltsége 2.376.000,-  Ft+Áfa volt, amelyre pénzforrást Gyál Város Önkormányzata biztosított.

  • 146 db tablet eszközt kapnak a gyáli általános iskolák

Gyál  Város  Önkormányzata  kiemelt  figyelmet  fordít  a  város  oktatási  intézményeiben  tanuló  diákok  magas  színvonalú oktatására, digitális ismereteik fejlesztésére. 

A három gyáli általános iskolába, több mint öt éve vásárolt tablet készülékek elavultak, amely indokolttá tette újabb eszközök beszerzését. A táblagépek beszerzésének teljes költségét, összesen bruttó 21 504 402 Ft összegben Gyál Város Önkormányzata finanszírozta.

  • Kamera rendszer kiépítésére kerül sor az újonnan épülő Bartók- és Víztorony park területére

Gyál Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a város közbiztonságára, a bűnmegelőzésre, bűnüldözésre, a városlakók biztonságérzetének  növelésére,  továbbá  az  önkormányzati  és  városi  értékek  megőrzésére,  így  az Önkormányzat által újonnan megépülő Gyál Víztorony Park és Bartók Park védelme érdekében ezen helyszíneken térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a működő térfigyelő rendszerbe történő integrálása szükséges.

A két park megfigyelésére 6-6 db kamera kihelyezése javasolt, amellyel Gyál  város  térfigyelő-rendszere  34  db-ról  46  db  térfigyelő  pontra  növekszik.

  • Támogatják az idén alapításának 75. évfordulóját ünneplő Gyáli Református Egyházközösség gyülekezetét,

amely alkalomból 2022. szeptember 18-án ünnepséget rendeznek.

Az ünnepség méltó keretek közötti megünneplését 750 000 Ft összeggel támogatta a városvezetés.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. szeptember 29-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.