2022. 04. 28.

Képviselő-testületi beszámoló – 2022. április

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 28-án tartotta meg az összesen huszonkét napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:
  • Kiegészítették a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet által szabályozott ellátási formákat a gyermekek átmeneti otthonával, melyet Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye útján látnak el 2022. január 1. napjától
 
  •  Elfogadta a DPMV Zrt., a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., a GY.T.H. Kft. és a Gyáli-Városgazda Kft. 2021. évi beszámolóját
A DPMV Zrt. 2021. évi mérlegbeszámolója 1 323 000 Ft adózott eredményről és 15 607 000 000 Ft mérleg főösszegről szól. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója 6 527 000 Ft adózott eredményről és 143 750 000 Ft mérleg főösszegről szól. A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója -59 Ft mérleg szerinti eredményt és 79 101 000 Ft mérleg főösszeget tartalmaz. A Gyáli-Városgazda Kft. 2021. évi beszámolója -26 732 000 Ft adózott eredményt és 49 384 000 Ft mérleg főösszeget mutat. A Ptk 3:99/A. § és társaság alapító okirata alapján a veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettség rendelhető el. Ezen kötelezettségnek eleget téve 26 732 000 Ft tőke visszapótlási kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak a Gyáli Városgazda Kft részére.  
  • Kiírták a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázatot
A cím életre hívásával a városvezetés ösztönözni szeretné a lakosságot környezetük szebbé, rendezettebbé, kulturáltabbá tételére. A díjak kiosztásával elismerésre kerülnek a jó példát mutató, erőfeszítéseket tevő magánszemélyek. Részletek az erről írt cikkben.  
  • Támogatásban részesülnek a civil- és sportszervezetek, egyéni sportolók
Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a civil- és sport közösségek, egyéni sportolók támogatását. Az évről évre pályázati forrásból biztosított összeg nagy segítséget jelent az érintett szervezeteknek abban, hogy céljaikat megvalósíthassák. Összesen 11 civil- és 7 sportszervezet, valamint 8 egyéni sportoló igényelt támogatást, és összesen 16.000.000 Ft támogatási összegeket kaptak. Részletek hamarosan az erről írt cikkben.  
  • Elfogadták az Önkormányzat és intézményei tekintetében 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről készült beszámolót
 
  • További döntésig a Lóerőélmény Kft. (2365 Inárcs, Akácfa utca 1.) részére bérbe adták a krosszpályát
  Magyarország Kormánya az 1183/2021. (IV.16.) számú határozatában döntött Gyál külterület, 042/7 helyrajzi szám alatt felvett „kivett motocrosspálya” megnevezésű, 7 9851 m2 területű ingatlan Gyál Város Önkormányzat javára történő térítésmentes tulajdonában adásáról. Az ingatlan birtokba adása 2022. április 14.-én megtörtént. Tekintettel arra, hogy a további hasznosításról szóló döntésig is rendben kell tartani az ingatlant, így az bérbeadásra került.  
  • Zárt ülésen döntött a 2022. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj, valamint a 2022. évi Gyáli Köznevelésért Díj odaítéléséről
  A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. május 26-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.