2022. 06. 2.

Katasztrófavédelem – 500 fő feletti szabadtéri rendezvény bejelentése

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Tájékoztatás rendezvények bejelentéséről Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról rendelkezései alapján: A létesítmény fogalma: az egy telken (az 1997. évi LXXVIII. törvény [ Étv. ] 21. fogalmai szerint Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület) álló építmények és szabadterek összessége. A szabadtéri rendezvény területe fogalma: természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület. Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár.
  1. § (1)A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.
(2) A rendezvény felelős szervezője által az (1) bekezdésben meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza
  1. a) a kiürítési számítást,
  2. b) a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,
  3. c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
  4. d) a tűz esetén szükséges teendőket és
  5. e) a tűz jelzésének és oltásának módját.
(3) A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie. (4) Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 206/A. § *  A legfeljebb 180 napig fennálló közösségi, tömegtartózkodás céljára szolgáló ponyvaszerkezetű építményre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt legalább tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.   Felhívom szíves figyelmét, hogy a fenti jogszabályi pontok alapján, az 500 főnél nagyobb befogadóképességű létesítményben megrendezésre kerülő rendezvények – amelyek utcákkal épületekkel körbe határolt terület is lehet, és a tényleges, vagy várható létszámtól függetlenülbejelentés kötelesek. Az elmúlt években többször tapasztaltuk, hogy ezekről az eseményekről, rendezvényekről csak az Önkormányzat honlapján, vagy közösségi oldalán megjelent plakátokról szerzünk tudomást.   Kérem tájékoztassa az érintett létesítmények (művelődési, sport- és oktatási létesítmények) fenntartóit, valamint a területfoglalási engedélyt kérőket bejelentési kötelezettségeikről.   Tájékoztatom továbbá, hogy a 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. Ez alapján kérem, hogy a településeken lévő útlezárásokat, útkorlátozásokat is jelentsék be.

Tábory-Kovács Henrietta tű. alezredes

hatósági osztályvezető

Pest MKI

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség