2019. 05. 22.

Június 1-től kezdődik az ebösszeírás

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján minden önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente egy alkalommal köteles – a jogszabályban meghatározott tartalommal – ebösszeírást végezni, melyről nyilvántartást vezet.

Ennek szabályairól, a benyújtás módjáról részletes tájékoztatást az alábbiakban olvashatnak, avagy felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatalban. Minden, Gyál város közigazgatási területén tartott kutyáról, annak tartója köteles egy adatlapot kitölteni és azt eljuttatni a Gyáli Polgármesteri Hivatalba. Az adatlap mind papír, mind elektronikus formában elérhető, és annak visszajuttatása is történhet mindkét formában. Fontos, hogy minden kutyának rendelkeznie kell oltási könyvvel, chippel, valamint érvényes veszettség elleni védőoltással. Kérünk minden kedves gazdit, hogy ezek meglétét ellenőrizze és amennyiben a kutyájánál bármelyik hiányzik, úgy annak pótlása felől intézkedjen.

Az ebösszeírás időtartama: 2019. június 1. – 2019. augusztus 31.

Az ebösszeíró adatlapot, amelyet letölthet innen ebenként 1 példányban kell kitölteni, majd a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni: • levélben, postai úton, • a hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládákba helyezve, • elektronikus úton az ebosszeiras@gyal.hu e-mail címre eljuttatva, • az alábbi linkre kattintva online

Az adatlap szükség esetén szabadon sokszorosítható. Amennyiben az ebtartók nem tesznek eleget a nyilatkozattételi kötelezettségüknek, a mulasztó – a törvény 43.§ (1) bekezdése értelmében – állatvédelmi bírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. és 3. melléklet d) alapján a bírság összege : 30.000,- Ft. A négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható. A még meg nem jelölt ebeket állatorvosnál megjelöltetni szükséges. Gyál Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Szeretnénk felhívni a gazdik figyelmét arra, hogy aki anyagi vagy egyéb okokból (pl. mozgáskorlátozottság) a fentiek pótlására nem képes, az jelentkezzen Gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesületnél, ahol indokolt esetben segítséget nyújtanak. Segítséget elsősorban a szerény anyagi körülmények között élő családoknak, idős embereknek, kisnyugdíjasoknak tudnak nyújtani, amely kiterjedhet pl. a chip beültetés és/vagy kötelező oltás anyagi fedezetének biztosítására, a kutya orvoshoz és haza történő szállítására, ha a szállítás bármely okból nem megoldható, akkor esetlegesen az orvos kiszállásának megszervezésére és anyagi fedezetének biztosítására.