2020. 09. 1.

Jogi úton érvényesítheti akaratát az önkormányzat

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A PRO-KOMPOSZT Kft. a Budapest XXIII. kerület 0196180/4 hrsz-ú és 0196154/14 hrsz-ú külterületi ingatlanokon nem veszélyes hulladék (települési szennyvíziszap) gyűjtését, (energetikai hasznosítás céljából történő) előkezelését és (elsősorban komposztálással történő) hasznosítását végzi érvényes működési engedély birtokában.

Gyál városnak a fenti telephelyhez legközelebb eső lakóhellyel rendelkező lakosai közül többen évek óta panaszkodnak arra, hogy a kft. telephelyéről, tevékenységéből adódóan időszakosan kellemetlen, életminőségüket is nagymértékben negatívan befolyásoló szag (bűz) árad, amely az esetek egy részében akár a városközpontban is érződik.

Az önkormányzat mindent igyekszik megtenni, hogy ezen – az érintett lakosság életminőségét negatívan befolyásoló, egészséges környezethez való jogát sértő – állapot megszűnjön. Sajnos az elmúlt évek alatt kezdeményezett hatósági eljárásokban az önkormányzatnak nem volt ügyféli minősége, a lakosság által kezdeményezett eljárások pedig nem vezettek eredményre, így keresve a megoldási lehetőségeket jogi állásfoglalásokat kértek be, melyek többféle jogi fellépés lehetőségét fogalmazták meg. Ezen jogi lépések szakszerű megtételére jogi képviselő, továbbá független szakértő szakmai bevonását látják szükségesnek, amelyről a legutóbbi testületi ülésen döntöttek a képviselők.

A fejleményekről tájékoztatást adunk.