2021. 03. 31.

JELENTŐSEN EMELKEDETT A KISZABHATÓ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG ÖSSZEGE

Facebookon
Twitteren
E-mailben
EGYETLEN KUTYA KISZŐKÉSÉÉRT AKÁR 450.000,-FT BÍRSÁG IS KISZABHATÓ! Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetések összege jelentősen megemelkedett. A kutyatartásra vonatkozó főbb szabályok az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (továbbiakban Ávt.), valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26) Korm. rendeletben kerültek meghatározásra a jogalkotó által. A fenti jogszabályok alapján az ebtartársra vonatkozó főbb szabályok a következők:
 • Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
 • Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
 • A szabadon tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és egészségére ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
 • Az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést okoz, vagy az állat károsodásához vezet.
 • Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni: – Kistestű ebet 10 m2-nél kisebb területen, – Közepes testű ebet 15 m2 kisebb területen, – Nagytestű ebet 20m2 kisebb területen,
tilos tartósan tartani.
 • Csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani.
 • Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
 • Belterületi közterületen az ebet csak is kizárólag pórázon lehet vezetni!!
 • Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
 • Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenység, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában amikor pirotechnikai termék engedély, bejelentése nélkül is felhasználható, az állattartó köteles gondoskodni az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról.
 • Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.
 • A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.
  Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állatvédelmi hatóság
 • az ebtartót az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti,
 • az ebtartót az eb tartási körülményeinek megváltoztatásra és szigorúbb tartási feltételek kialakítására kötelezheti,
 • az állatartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti,
 • az ebtartót az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés elvégzésére kötelezheti,
 • az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén az állatartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állatok védelme érdekében.
 • elrendelheti az eb ivartalanítását.
  Amennyiben a kedvtelésből tartott állat tartója a vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt megsértésével állatnak maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és az állat jóléte az állatvédelmi bírság kiszabásával sem biztosítható – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartó az érintett állatfaj tartásától a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltható. Az állatvédelmi törvény az állatvédelmi bírság alapösszegét 2021. január 7. napjától a korábbi 15.000,-Ft helyett, 75.000,-Ft-ra emelte, mely alapösszeg! A különféle cselekmények esetére előírt szorzószámok eredménye határozza meg a kiszabható bírság összegét.   Példa a fentiek alapján: ha valaki az eb szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott egyéb más körülmény hiányában, 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75.000,- Ft, azaz 450.000,-Ft. Azonban, ha valaki az eb kiszökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott (szorzószám: 6), majd ezt követően megállapításra kerül az is, hogy az eb számára az előírt férőhely igényt sem teljesítette, mozgását a megengedettől eltérően korlátozta (szorzószám: 5) a szorzószám 6+5=11, a bírság összege: 11×75.000,- Ft, azaz 825.000,- Ft. Sajnálatos módon városunkban is egyre többször találkozunk kiszökő, kóborló ebekkel, sok esetben szükséges eljárás lefolytatása nem megfelelően tartott állatokkal kapcsolatban és nem ritka sajnos az emberre vagy kistestű állatra támadó eb esete sem. Természetesen nem az állatvédelmi bírságok kiszabások gyakoriságának növelése az elsődleges cél, hanem az állatok védelme, kímélete, és legfőképpen embertársaink testi épségének védelme, a békés egymás mellett élés állapotának megteremtése, megőrzése, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, az állattartás szabályait tartsák be! Igény esetén további, részletesebb információkkal, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján állnak szíves rendelkezésükre (ügyintéző: Serke Gabriella, elérhetősége: serke.gabriella@gyal.hu, 06-29-540-930)  

                                                                             Gyáli Polgármesteri Hivatal