2017. 06. 11.

Ingyenes nyári étkeztetés a gyermekeknek

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom Önt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályai értelmében a hátrányos- és halmozottan hátrányos gyermekek részére – a nyári szünet idejére eső valamennyi munkanapon (55 nap) biztosított az étkeztetés (déli meleg főétkezés / Gyvt. 21.C. § (1) bek. alapján). Fontos tudnivaló, hogy az étkeztetésre az óvodás korúnál fiatalabb és a középiskolás gyermekek is jogosultak. A beadott kérelmek, illetve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű határozatok alapján az igényjogosultságokat a jegyző állapítja meg.

A szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy igénybe kívánják-e venni az ellátást. Jelenleg a nyári szünet idejére, illetve a szüneten belül egyes napokra kérhető az ellátás. A 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet szerint a nyári szünet 2017. június 16-tól 2017. augusztus 31-éig (55 nap) tart.

Az ellátás igénylése formanyomtatvány kitöltésével, aláírásával és leadásával történik (gyermekenként külön-külön formanyomtatványt kell kitölteni).

A szünidei gyermekétkeztetéshez az ételt a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. főzőkonyhája biztosítja (cím: Gyál, Dobó Katica utca 51.), elvitel formájában. Az ellátás esetleges lemondására személyesen az átvétel helyén vagy az alábbi telefonszámon van lehetőség: 06-29-340-134. A meleg ételt a nyilatkozatban megjelölt napokon 12 órától 13 óra 30 percig lehet elvinni, amelyhez tiszta, ép 4 részes ételhordót Önöknek kell biztosítani.

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében, ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, akkor a szülőnek/gondviselőnek a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál be kell jelentenie a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését, és azt, hogy a gyermek mikor veszi újra igénybe az ellátást.

FIGYELEM!!!

Felhívom szíves figyelmét, arra, hogy a leadott igény módosítására a nyári szünet időtartama alatt nincs lehetőség! Ez a gyakorlatban praktikusan azt jelenti, hogyha az előzetesen leadott kérelemmel ellentétben az első igényelt napon nem veszi igénybe az étkeztetést, nem jelenti a távolmaradás okát, a szülő, törvényes képviselő nem viszi el az ételt, akkor azt úgy tekintjük, hogy az esetlegesen hátralévő napokra lemondott az ingyenes étkezés lehetőségéről.

Kérem, hogy az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni, mert az fontos információkat tartalmaz a nyári gyermekétkeztetés igénybevételével és a jogosultság megállapításával kapcsolatban.

Amennyiben a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozat kiadásának dátuma: 2016. május 1. és 2016. május 16. közé esik, csak akkor jogosult(ak) a gyermek(ek) a nyári szünidei ingyenes étkezésre, ha a felülvizsgálati kérelmet benyújtják, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, továbbá a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet újra megállapításra kerül.

A kitöltött nyomtatványokat ügyfélfogadási időben (H 12:30-15:45, SZ 12:30-17:45, P 8:00-12:00) 2017. június 09-éig kell visszajuttatni a Gyáli Polgármesteri Hivatal földszint 16. irodájába.

KÉRELEM IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL. 

Gyál, 2017. május 09.

                                                                                         Tisztelettel:

                                                                                                                                      Pápai Mihály

                                                                                                                                     polgármester