2018. 05. 30.

Ingyenes nyári étkeztetés a gyermekeknek – tájékoztató

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom Önt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21.C. § (1) bekezdése alapján Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az idei évben is biztosítja a déli meleg főétkezést a nyári szünidő idejére.

A tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet szerint a nyári szünet 2018. június 16-ától 2018. augusztus 31-éig tart. Ezen időtartamra, azaz a nyári szünet mind az 54 munkanapjára, vagy a szüneten belül egyes munkanapokra kérhető az ellátás. (Augusztus 20-án, ünnepnap okán az ellátás nem biztosított.)

Az étkeztetésre jogosult azon 6 hónapos és 18 év közötti, gyáli bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét a jegyző 2018. május 17. és 2018. június 16. közötti időszakra vonatkozóan határozatban megállapította.

Azon gyermek(ek), aki(k)nek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozat kiadásának dátuma 2017. május 1. és 2017. május 16. közé esik, csak akkor jogosult(ak) a nyári  szünidei ingyenes étkezésre, ha a felülvizsgálati kérelmet benyújtják, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, továbbá a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet újra megállapításra kerül.

A nyári szünidei étkezés igénybevétele előzetes igénybejelentéshez kötött, melyet legkésőbb 2018. június 8-áig kezdeményezhet “a nyári ingyenes szünidei gyermekétkezetés” elnevezésű, csatolt formanyomtatvány gyermekenkénti kitöltésével és a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján történő leadásával (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Fsz. 16-os iroda. Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12:30-15:30, Szerda 12:30-17:45, Péntek 8:00-12:00).

A szünidei gyermekétkeztetéshez az ételt a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. főzőkonyhája biztosítja (cím: Gyál, Dobó Katica utca 51.), elvitel formájában. A meleg ételt a nyilatkozatban megjelölt napokon 12:00-13:30 között lehet elvinni, amelyhez tiszta, ép, 4 részes ételhordót Önöknek kell biztosítani.

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet előírásai értelmében, ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, akkor a szülőnek/gondviselőnek a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál be kell jelentenie a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi újra igénybe az ellátást. A lemondást megtehetik személyesen az átvétel helyén, vagy a 06-29/340-134-es telefonszámon.

FIGYELEM!!! Felhívom szíves figyelmét, arra, hogy ha az előzetesen leadott kérelemmel ellentétben az első igényelt napon nem veszi igénybe az étkeztetést és előzetesen nem jelenti a távolmaradás okát, a szülő, gondviselő nem viszi el az ételt, akkor azt úgy tekintjük, hogy az esetlegesen hátralévő napokra lemondott az ingyenes étkezés lehetőségéről.

Gyál, 2018. május 10.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                            Pápai Mihály

                                                                                                             polgármester

Az eredeti tájékoztató itt.