.

.

Központi email cím

igazgatas@gyal.hu

Berta-Tóth Beáta

irodavezető
Telefonszám: +36-29-540-950, +36-70-337-5243
E-mail: berta-toth.beata@gyal.hu
 • Birtokvédelem
 • Külföldi állampolgár ingatlanszerzése
 • Címerhasználat engedélyezése

Wolf Dániel

irodavezető helyettes
Telefonszám: +36-29-540-956
E-mail: wolf.daniel@gyal.hu
 • Közvilágítással kapcsolatos ügyek
 • Közterület-használati engedélyek
 • Lakcím létrehozás
 • Választási informatikai feladatok
 • .
 • Köztisztasági hatósági eljárások
 • Közútkezelési ügyek
 • Állattartási ügyek (méhek tartása, vándoroltatása)
 • Növényvédelmi eljárások (gazos/parlagfüves ingatlanok)
 • Érvénytelen hatósági jelzéssel ellátott vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek (roncsautók)

Papp Józsefné

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-138
E-mail: papp.zsuzsanna@gyal.hu
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyek (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, szünidei étkezés)
 • Gyáli Babaköszöntő Csomag
 • Gyáli Életfa Program 
 • Gyáli Óvodakezdési Program
 • Gyáli Iskolakezdési Program
 • Gyáli Egyetemista Program
 • Bursa Hungarica Ösztöndíj Program

Szentai Zsuzsanna

ügyintéző, anyakönyvvezető
Telefonszám: +36-29-540-968
E-mail: anyakonyv@gyal.hu
 • Anyakönyvi ügyek

Kurucz-Szigetvári Szonja

ügyintéző, anyakönyvvezető
Telefonszám: +36-29-540-968
E-mail: kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu
 • Behajtási engedélyek
 • Fakivágás, gallyazási kérelmek
 • Vízügyi igazgatási feladatok
 • 65 év felettieket megillető mentesség (hulladékgazd. közszolg.)
 • Anyakönyvi ügyek

Berencsi Mónika

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-952
E-mail: berencsi.monika@gyal.hu
 • Hagyatéki ügyek
 • Közérdekű munka
 • Talált tárgyak

Zsidó Zsoltné

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-953
E-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu
 • Hagyatéki ügyek
 • Működési engedélyek
 • Telepengedélyezési eljárások
 • Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra

Kiss Imre Gábor

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-962
E-mail: kiss.imre@gyal.hu
 • Rendkívüli települési támogatás
 • Lakhatási támogatás
 • Beiskolázási segély
 • Szociális tanulmányi ösztöndíj
 • Köztemetés
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása
 • Jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatok

Nagy Tamás

közterület-felügyelő
Telefonszám: +36-70-198-9272
E-mail: kozteruletfelugyelet@gyal.hu

Folyami Péter

közterület-felügyelő
Telefonszám: +36-70-336-6464
E-mail: kozteruletfelugyelet@gyal.hu

Közterület-felügyelet

 • A közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein.
 • Közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
 • Közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni.
 • Területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb. megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban.
 • Közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása.
 • Helyszíni bírságolási tevékenység végzése.
 • Épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés.
 • Útellenőri feladatok ellátása.