2022. 04. 13.

Idén is támogatja az önkormányzat az iskolai alapítványokat

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Az önkormányzat évek óta elkülönít egy összeget a költségvetésében az iskolai alapítványok támogatására, az idei évben 2 millió forintot osztott szét a képviselő-testület a gyáli iskolai alapítványok között létszámarányosan, ezzel is segítve az iskolákban folyó pedagógiai programokat és nevelői munkát.   Megkérdeztük az iskolákat, hogy tavaly mire fordították ezt az önkormányzati támogatást. Gyáli Ady Endre Általános Iskola Az Ady iskola Ifjú Szívek Közhasznú Alapítványa 2021-ben Gyál Város Önkormányzatától 473 940 forint támogatásban részesült. Iskolánk kiemelt feladata a színvonalas, emelt szintű nyelvoktatás biztosítása, melynek eredményeként a 7-8. osztályos diákok nyelvvizsgát tesznek. Sikeres nyelvvizsga esetén az alapítvány a vizsgadíj felét kifizeti a diákoknak. A tanulók motiválása céljából a kiemelkedő tanulmányi, vagy közösségi munkát végző gyerekek év végén jutalom ajándékot kaptak. Ezeken kívül a támogatásból a tanórán kívüli foglalkozásokra, a napközis csoportok részére mozgást és logikus gondolkodást fejlesztő játékokat is vásároltunk. Köszönjük az önkormányzat támogatását! – mondta Gazdikné Kasa Csilla az iskola igazgatója. Gyáli Bartók Béla Általános Iskola Az elmúlt évben 329 130 forintot kapott a Bartók Alapítvány. Ezt az összeget a szerződés szerint cél szerinti működési költségekre fordítottuk. Hozzájárultunk tehetséges tanulóink levelezős és egyéb tanulmányi versenyei nevezési díjának kifizetéséhez, kulturális eseményekre és kirándulásokra történő utazások költségeinek egy részét finanszíroztuk, tanórán kívüli foglalkozások, eszköz- és anyagigényét biztosítottuk, valamint felújítottuk a technika termünkben a konyharészt. – nyilatkozta Fekete Zoltánné Marsi Judit a Bartók Alapítvány elnöke. Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola A Gyáli Muzsikáért Alapítvány elnökeként ezúton is tisztelettel köszönöm, hogy Gyál Város Önkormányzata 2021. éveben is anyagi hozzájárulását biztosította a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, Gyáli Muzsikáért Alapítvány cél szerinti működési költségeinek támogatásához 170 325 forinttal. Ebből az összegből hangszereket vásároltunk, valamint zenei versenyek nevezési díját finanszíroztuk. – mondta Tóth István a Gyáli Muzsikáért Alapítvány elnöke. ÉSZC Eötvös József Technikum Örömmel vettük Gyál Város Önkormányzatától a 2021. évben nyújtott pénzügyi támogatást, amely 230 390 forint volt. Évek óta cél a tehetséges, kiemelkedő tanulmányi eredményű, valamint a hátrányos helyzetű tanulóink támogatása. Az elmúlt évek digitális munkarendje során egyre nagyobb hangsúlyt kapott a digitális eszközök használata az iskolánkban is. Az előbbi szempontot figyelembe véve a jelenlegi 5 db informatikai szaktanterem bővítése mellett döntöttünk, valamint informatikai asztalok beszerzése történt. – mondta Bartus Melinda az Eötvös József Alapítvány a Gyermekekért elnöke. Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola        A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 2021. tanévben 296 215 forint támogatást kapott Gyál Város Önkormányzatától, melyet elsősorban a gyermekek kulturális nevelésére, szabadidős tevékenységének támogatására fordítottunk, úgy, mint színházi belépőkre, állatkerti belépőkre, szakkörök kellékeire, valamint a pedagógus munkát segítő segédanyagok vásárlására. – nyilatkozta Ormosné Surányi Katalin a Rodostó Alapítvány elnöke.   Az idei támogatási összeg 2 millió forint volt, amit az intézmények létszámához arányosan osztottak szét az alábbiak szerint: Gyáli Ady Endre Általános Iskola ………………………………….(564 fő)      598 970 Ft Gyáli Bartók Béla Általános Iskola ……………………………….. (417 fő)      442 850 Ft Érdi SZC Eötvös József Technikum ……………………………… (329 fő)      349 400 Ft Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola …………………………….. (363 fő)      385 500 Ft Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola …………….. (210 fő)      223 280 Ft