2020. 05. 18.

Idén is biztosított a nyári szünidei étkezés

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21.C. § (1) bekezdése alapján Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az idei évben is biztosítja a déli meleg főétkezést a nyári szünidő idejére. A 2019/2020 tanévi nyári szünet 2020. június 16-ától várhatóan 2020. augusztus 31-éig tart. Ezen időtartamra, azaz a nyári szünet mind az 54 munkanapjára, vagy a szüneten belül egyes munkanapokra kérhető az ellátás. (Augusztus 20, 21-én, ünnepnap és pihenőnap okán az ellátás nem biztosított, azonban augusztus 29-ei szombati munkanapon biztosított.)

Az étkeztetésre jogosult azon 5 hónapos és 18 év közötti, gyáli bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét a jegyző 2020. május 17. és 2020. június 16. közötti időszakra vonatkozóan határozatban megállapította.

Azon gyermek(ek), aki(k)nek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozata 2020. május 16. napja után jár le, továbbra is jogosultak a nyári szünidei ingyenes étkezésre, mert a megállapító határozatuk hatályának időtartama a  veszélyhelyzetre tekintettel  meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig.

A nyári szünidei étkezés igénybevétele előzetes igénybejelentéshez kötött, melyet elektronikus úton legkésőbb 2020. június 5-éig, postán vagy személyesen leadott kérelmek esetében legkésőbb 2020. június 2-áig kezdeményezhet“ a nyári ingyenes szünidei gyermekétkeztetés” elnevezésű nyomtatvány gyermekenkénti kitöltésével és benyújtásával.

A nyomtatványt posta úton is kiküldték az érintetteknek, amely személyesen leadható a Gyáli Polgármesteri Hivatal portáján, de a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A nyomtatvány letölthető a https://www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ oldalról, melyet kitöltés után a varga.patricia@gyal.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

A szünidei gyermekétkeztetéshez az ételt a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. főzőkonyhája biztosítja (cím: Gyál, Dobó Katica utca 51.), elvitel formájában, házhoz szállítást nem tudunk biztosítani. A meleg ételt a nyilatkozatban megjelölt napokon 12:00-13:30 között lehet átvenni, amelyhez tiszta, ép, 4 részes ételhordót Önöknek kell biztosítani. Kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak az ételhordók higiénikus tisztaságára.

Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek mégsem veszi igénybe, akkor az étkeztetést biztosítónál jelentsék be a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi újra igénybe az ellátást. A lemondást megtehetik személyesen az átvétel helyén, vagy a 29/340-134-es telefonszámon, vagy a kozetkeztetes@gyalkonyhaja.hu e-mail címen.