2019. 02. 13.

Idei lomtalanítás időpontjai

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A tavalyi évtől új, korszerűbb, így az országos koordináció által is preferált lomtalanítási rendet vezettek be Gyálon. Ennek lényege, hogy a kampányszerű közterületi lomtalanítást felváltotta a házhoz rendelhető lomtalanítás. Az új rendszer számos előnnyel bír. Sokkal nagyobb szabadságot biztosít a lakosoknak a tekintetben, hogy nem kell olyan szorosan igazodni ahhoz a két kijelölt időponthoz, mint korábban, hanem saját maga választhatja ki az adott körzetre vonatkozó 7 időpont közül azt, ami neki leginkább alkalmas. A választható időpontok szombati napok, így nem kell szabadságot kivenni a lakosoknak emiatt. Minden jogosult igénybe veheti a szolgáltatást, és a lomok nem kerülnek ki a közterületre, ezzel elkerüljük a lomok széthúzásából származó kellemetlenségeket, megőrizzük közterületeink tisztaságát. Megelőzzük a közbiztonsági problémákat, és elkerülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a díjmentes szolgáltatást (közszolgáltatásba be nem jelentkezettek, más települések lakosai, gazdálkodó szervezetek).

Tapasztalatok

2018-ban Gyálon 505 ingatlantulajdonos kérte a lomtalanítást, így mintegy 143 tonna lomhulladék került elszállításra. A lakosság részéről többségében pozitív visszajelzések érkeztek arról, hogy az FCC Magyarország Kft. munkatársai kedvesen és előzékenyen jártak el a lomtalanítás során. Egy-egy vitás helyzet volt, ahol a 3 m3-es mennyiségi korlátot sajátos módon ítélte meg az ügyfél, de szerencsére ezek sem voltak erősen konfliktusos esetek.

Fontos szem előtt tartani, hogy legalább 2 héttel korábban kell megrendelni a lomtalanítást, és hogy csak az aznapi kapacitás erejéig tudják elvégezni a feladatot értelemszerűen. Az is fontos, hogy az FCC ügyfélszolgálatán azért kérdezik ki a lom mennyiségét, hogy az autók kapacitását is tervezni tudják. Ehhez a nagy darabokat kérik tételesen felsorolni, az apróságokat elég, ha dobozok száma szerint, zsákok száma szerint megkapják.

Lomtalanítás – könnyen és egyszerűen

 • Gondolja át, mi mindent vitetne el a lomtalanítás során! Javasoljuk, hogy több tétel esetén írjon listát a hulladékokról.
 • Ellenőrizze a hulladékgazdálkodási szabályokat, nincs-e közötte olyan, amit nem vihetnek el a szállítók! Ezeket húzza ki a listáról.
 • Nézze meg az utcáját a listában, válasszon a körzethez tartozó időpontok közül 1-2 alkalmasat, ami legalább 2 hét múlva lesz. Azaz minimum 2 héttel korábban meg kell rendelni a szolgáltatást!
 • Hívja az ügyfélszolgálatot: 06 29 540 265
 • Beszélje meg az ügyintézővel a részleteket, a hulladék mennyiségét, típusait, adja meg a szükséges adatokat, egyeztesse le az időpontot!
 • A megbeszélt időpontra készítse a kerítésen belülre, a kapu közelébe a hulladékot!
 • A szállítók a lomtalanítás napján elviszik a lomokat, Ön aláírásával igazolja a lomtalanítás megtörténtét.

 

És a részletek:

 HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

Az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (06 29 540 265) vagy személyesen ügyfélszolgálati időben (hétfőnként 8-20 óra között FCC telephelyén, 2360 Gyál, Kőrösi út 53., keddenként 9-11  Arany János Közösségi Házban, 2360 Gyál Kőrösi út 118-120.), illetve email-en a vevoszolgalat@fcc-group.hu címen a további egyeztetések miatt az elérhetőségeik megadásával legalább 2 héttel a kiválasztott, kívánt időpont előtt.

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?

A szolgáltatást minden aktív szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladékszállítási-díj hátraléka, nem szünetelteti a szolgáltatást évente egy alkalommal díjmentesen igényelheti. A jogosultság feltételeinek meglétét a FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának mun­katársai az igénylés során ellenőrzik.

MIKORTÓL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

A szolgáltatás március 1. és október 30. közötti időszakban igényelhető. A várost 5 körzetre bontva, minden körzet ingatlantulajdonosai számára évente 7 szombati alkalom került kijelölésre, melyek közül a körzethez tartozók szabadon választhatnak számukra megfelelő lomtalanítási napot, igényüket minimum 2 héttel a kívánt időpont előtt jelezve. (körzetek a mellékletben)

HOGYAN MŰKÖDIK AZ IGÉNYLÉS?

A személyes vagy telefonon történő regisztráció során az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának mun­katársai felveszik az ingatlantulajdonos adatait és időpontot egyeztetnek a szállításra, valamint rögzítik az elszállítandó hulladék típusait, melyet egy formanyomtatványra vezetnek fel. Ezt a szállítást végzők magukkal viszik majd, és ezen kell az ingatlantulajdonosnak majd igazolnia a szállítás megtörténtét. A formanyomtatványra azért van szükség, hogy a szolgáltatás várható időtartamát, a hulladék mennyiségét tervezni lehessen, és hogy csak a lomtalanításkor elszállítható hulladékokat készítsék ki elszállításra. A nem egyeztetett hulladéktípusokat és mennyiségeket a szol­gáltatónak nem áll módjában elszállítani.

HOVÁ HELYEZHETŐ KI A HULLADÉK ÉS MILYEN FORMÁBAN?

A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyez­hetők el, közterületre hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerül­nek kihelyezésre. Amennyiben szálas anyagok (redőny lamellák, műanyag csövek stb.) is kihelyezésre kerülnek, azokat a gyors munkamenet érdeké­ben kötegelni kell. Az FCC Magyarország Kft. munkatársai a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?

A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás része­ként olyan hulladékok elszállítására nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos kommunális (heti) ürítés során nem kerülnek elszállításra az edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek a háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydarabos szilárd hulladékok. A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 3 m3 lehet.

Amennyiben az ingatlanra a maximális mennyiségnél több lom kerül kirako­dásra, a szolgáltató a megrendelt szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni akár erre szakosodott vállalkozóktól.

 És ami nem változott: A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍTHATJÁK EL AZ ALÁBBI FELSOROLT HULLADÉKOKAT: …mert ezeket a közszolgáltatáson belül egyébként elszállítják:
 • kommunális hulladék
 • szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag, üveg hulladék)
 • zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék
…mert nem képezik a szolgáltatás részét:
 • építőanyagok és építési-bontási hulladékok
 • föld
 • hamu
 • állati tetem
 • ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék
 • folyékony, gáz halmazállapotú hulladék
 • síküveg, szélvédő
 • gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek
….mert veszélyes hulladékok
 • elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)
 • festékek, oldószerek, lakkok, nö­vényvédő szerek, egyéb vegyszerek
 • akkumulátorok, szárazelemek, tonerek, festékpatronok, izzók, fénycsövek
 • gyógyszerek (gyógyszertárak átveszik)
 • veszélyes hulladékkal szennyezett göngyöle­gek
 • fáradt olaj, használt sütőolaj és göngyölegei (ezek a MOL kúton leadhatóak)
És 2019-ben is házhoz megy:

Pdf. formátumban itt érhető el.