2021. 06. 29.

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal keretében gyűltek össze a szakemberek

Facebookon
Twitteren
E-mailben
2020. februárjában alkotta meg a képviselő-testület a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét, mely értelmében a rendelet hatályba lépését követően össze kell hívni a kerekasztalt. Ez sajnálatos módon a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet, és járványügyi készültség időszakában elmaradt. A rendelet értelmében a kerekasztal legfontosabb feladata a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, illetve a koncepció kétévenkénti felülvizsgálata érdekében előzetes vélemények kifejtése. A törvény értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A koncepció 2020 november elején elkészült, azt a veszélyhelyzetre való tekintettel Pápai Mihály polgármester fogadta el a képviselő-testület tagjai véleményének kikérését követően a 118/2020. (XI.26.) számú határozatával. Tekintettel arra, hogy a koncepcióban leírt ellátások egy részét a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott Kertváros Szociális Központ nyújtja, magát a koncepciót a társult települések önkormányzatai is megismerték, és szintén a veszélyhelyzetre való tekintettel a társulás nevében, annak elnöke 5/2020. (XII.01.) számú határozatával elfogadta azt. A Nagy József Elek, városunk alpolgármestere elnöksége alatt létrejött kerekasztal legfontosabb feladata tehát a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtásának figyelemmel kísérése, tartalmának megismerése, elfogadása. A 2021. június 29-én megtartott fórumon a meghívott intézményvezetők, civil szervezetek vezetői, helyi szociális intézmények dolgozói megismerhették a koncepció lényeges tartalmi elemeit, melyet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának vezetője, Berta-Tóth Beáta ismertetett. Ezt követően Dócziné Pallagi Ágnes, a Kertváros Szociális Központ vezetője bemutatta a központ által nyújtott szociális alapszolgáltatásokat a múlt évi tevékenység tükrében, majd Pap Krisztina aljegyző asszony beszélt az ellátórendszer finanszírozásának kereteiről. Ahogy a fórumon elhangzott előadásokból is kiderült, Gyál Város Önkormányzata a törvény által meghatározott feladatokon túl is teljesíti kötelezettségeit a szociálisan rászorulók segítésében, folyamatosan nő az ilyen jellegű tevékenységre szánt összeg, illetve a szolgáltatási körök bővülése is megfigyelhető, erre példa a tervezett idősek otthona megépítése is.