.

.

Gyáli Köznevelésért Díj

A Képviselő-testület Gyálon a köznevelés területén végzett kimagasló nevelő-oktató munkát-, valamint a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységet végzők elismerésére a „Gyáli Köznevelésért Díjat” alapította.
A Köznevelésért Díj azoknak a Gyálon tevékenykedő pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak adományozható, akik a gyáli köznevelésért kiemelkedő munkát végeznek, a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában, nevelő-oktató munkában, pedagógiai gyakorlatot segítő technikai feltételek megteremtésében maradandó módon teljesítenek.

Minden díjat és elismerést az önkormányzat által adományozható kitüntető díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2021 (X.04.) önkormányzati rendelet szabályoz.

Díjazottak

2024

Csinosné Tóvizi Ágnes
a Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa

Kissné Csorba Mónika
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola pedagógusa

2023

Hornyák Ferencné
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola pedagógusa

Antalné Kármán Csilla
Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa

2022

Bodó Erzsébet
Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa

Dr. Arányiné Mócsán Mária
Gyáli Tátika Óvoda logopédusa

2021

Debreceni Zoltánné
Gyáli Liliom Óvoda óvodapedagógusa

Kozma Áron
Érdi SZC Eötvös József Technikum pedagógusa

2019

Diószegi Zoltánné
Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa

Molnárné Bökönyi Mária
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola pedagógusa

2018

Reegn Frigyesné
nyugalmazott népművelés-földrajz-rajz szakos pedagógus

Fekete Zoltánné Marsi Judit 
mesterpedagógus

2017

Fazekas Mihályné
pedagógus

Baloghné Balogh Mária
igazgatóhelyettes

2016

Kápolnásiné Sági Andrea
intézményvezető

Kovács Viktória
pedagógus

2015

Baranya Tiborné
igazgató

Csizmadia Jánosné
óvodapedagógus

2014

Arató Zoltánné
igazgatóhelyettes

Ormosné Surányi Katalin
igazgatóhelyettes

2013

Németh Istvánné
óvodavezető

Dr. Ködöböcz Lászlóné
nyugdíjas igazgató helyettes

2012

Pánczél Károly
alpolgármester

Nagy Jánosné
Jancsi és Juliska Óvoda vezetője

2011

Garasné Maxim Ildikó
zongora szakos tanár

Asztalos Józsefné
igazgató helyettes

2010

Poppé György
nyugdíjas tanár

Kerepeczi Jánosné
óvodapedagógus

2009

Nagy B. Csabáné
nyugdíjas pedagógus

Gáspárné Szabó Rozália
pedagógus

2008

Szűcs Jánosné
nyugdíjas pedagógus

Ivánkovics Margit
pedagógus

2007

Lakos Péterné
nyelvtanár

Héver Béláné
gazdasági vezető

2006

Sárközi Márta
iskolaigazgató

Ritecz Istvánné
óvodavezető

2005

Gazdikné Kasa Csilla
iskolaigazgató

Győrffy Attiláné
tanítónő

2004

Jónás Bertalanné
igazgatóhelyettes

Micsik Antalné
igazgatóhelyettes

2003

Palkovics Ferencné
iskolaigazgató

Rontó Józsefné
óvodavezető

2002

Nagy Sándorné
tanító

Péterffy Éva
nyugdíjas tanár

2001

Dóka Péterné Bodor Magdolna
tanár

Györe Mihályné
nyugdíjas tanító

2000

Kánai Gyuláné
tanító

Poppé Györgyné
tanár

1999

Karácsonyi Lászlóné
óvónő

Tóth Istvánné
igazgató

1998

Martényi Károlyné
tanító

Garai Jenő
nyugdíjas tanár

1997

Kovács Istvánné
igazgató

Szilvási Andrásné
óvónő

1996

Karikás Katalin
tanító

Galgand Lajosné
óvónő

1995

Kárpáti Ferencné
nyugdíjas tanár

Petrovics Edéné
nyugdíjas tanár

1994

Szüts Szabó Istvánné
tanár

Makkay Lászlóné
igazgatóhelyettes

1993

Solymári Béla
nyugdíjas igazgató

Kovalik Józsefné
igazgató

1992

Kiss Istvánné
nyugdíjas óvodavezető

Gyócsi Zoltán
tanár