2018. 05. 15.

Gyáli festőművész kiállítását tekinthetik meg egy belvárosi galériában

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Orosz László Gyálon élő és alkotó zenész és festőművész kiállítását tekinthetik meg május 27-ig a K11 Művészeti és Kulturális Központban, Budapesten a Király utca 11-ben. „Isteni színjáték” című kiállításának megnyitója május 9-én, szerdán volt, amit Verebes György Munkácsy-díjas festőművész nyitott meg. „Szabálytalan sorsok, rendhagyó pályaívek, vá­ratlan, nem remélt találkozások, melyek végül mégis bekövetkeznek. Sok művészről, festőről mondható ez el, so­kuk életműve – akár a búvópatak – meglapul a mélyben; alkotójuk hite és csökönyös munkál­kodása kell ahhoz, hogy – folytatva a hason­latot – a festmény-áradat a felszínre törjön, s egyben utat vájjon saját identitásához.

Ahogy Pirandello: Hat szerep keres egy szerzőt c. drámájában sorsok remélik megtalálni meg­fogalmazójukat, úgy várták Orosz László képei – négy, forrásban eltöltött évtized alatt – a „be­hajózást” a nekik leginkább alkalmas kikötőbe.

Szellemi révbe éréssel felér a ráismerés: Dante hatalmas művével, az Isteni színjáték tematiká­jával rokoníthatók a tekintélyes méretű, szá­mukban is tetemes alkotások.

A dantei látomás máig ható és egyetemes: az emberi életút óhatatlan sajátossága min­denkor, hogy a személyiség önmagával és a világgal folytatott küzdelmei révén „megjárja a poklokat”, és hogy a megbánás-vezeklés „pur­gatóriumában” végül elnyerje megtisztulását… ami néha még a „paradicsomi” boldogsághoz is hozzásegíti. Az érzékeny és ösztönös művésznek saját in­tuíciója és víziója van erről: alkotásai nem il­lusztrációi Dante művének, inkább tisztelettel­jes kéznyújtás a nagy előd felé, a gyarló emberi létben való sorsközösség kéznyújtása.” – írja Lőrincz Gabriella műsorvezető, szerkesztő a kiállításhoz készült katalógus bevezetőjeként. A kiállításmegnyitót követően az Orosz Rulett nevű formáció adott koncertet, melyet festőművész-zenészek alkotnak, úgy mint Verebes György (zongora), Szurcsik József (basszusgitár), Ulrich Gábor (konga, percussion), Orosz László (dob) és Muck Ferenc (szaxofon).

Orosz László

A Gyálon élő művész, Orosz László Debrecenben született 1955-ben. Zenész, dobos, festő. 1975 óta folyamatosan fest, olyan stílust és technikát építve fel, amely szokatlan struktúrájú formavilágát hangsúlyozott perspektivikus térbe helyezi.

Képei nem csupán a látványosságra törekvés és technikai kidolgozottság jegyeit viselik magukon, egyszersmint gondolatébresztők, helyenként provokatívak – próbára téve a szemlélő asszociációs fantáziáját.

Alkotásai nem a külvilágra reflektálnak, a külső ingerözön kevéssé motíválja; „ösztönös emlékezetének” utat engedve a lélek és az érzelmek belső ösvényein barangol inkább. Akár egy jazzdobos, aki örömét leli az improvizációban.

Mivel zenei munkája révén számos alkalommal dolgozott külföldön, alkalma nyílt a helyi képzőművészeti életbe is bekapcsolódni. Kiállítások vagy képeladások révén így jutottak el munkái Ausztriába, Németországba, Svájcba, Angliába, Skandináviába és az USA-ba, New York-ba is.