2023. 01. 10.

Gyáli Egyetemista Program – Újabb igénylési időszak közeleg

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25.000.-Ft/félév támogatásban részesülhet minden gyáli állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve végzős hallgató.

A 25.000.-Ft összegű támogatásban azok a diákok részesülhetnek, akik az adott (2022. őszi) tanulmányi félévet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő (2023. tavaszi) félévet megkezdték. Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése és annak bemutatása. A támogatás az alábbi dokumentumok benyújtásával igényelhető:

  1. felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített leckekönyv kivonat (a 2022. őszi félévről),
  2. felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás (a 2023. tavaszi félévről),
  3. bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támogatás utalását kéri),
  4. fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat,
  5. lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcímkártya”) bemutatása.

A pályázók támogatási igényüket az őszi félév tekintetében 2023. február 28. napjáig, ügyfélfogadási időben, a fentebb részletezett dokumentumok benyújtásával jelezhetik.

Bővebb felvilágosítást

A támogatási igény benyújtható személyes megjelenés mellőzésével a fentebb részletezett dokumentumok hiánytalan megküldésével elektronikus úton (https://epapir.gov.hu/) ügyfélkapun keresztül Gyál Város Önkormányzata felé. Fontos, hogy a hatályos jogszabályok alapján az e-mail nem alkalmas a kérelmek befogadására, ennek okán csak a személyesen és ügyfélkapun keresztül beérkezett kérelem bírálható el.

Amennyiben az elektronikus benyújtást választja, kérjük, hogy elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) legyen szíves megadni az esetlegesen felmerülő kérdések minél gyorsabb tisztázása érdekében.