2021. 09. 2.

Gyáli Egyetemista Program – Újabb igénylési időszak közeleg

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A Gyáli Egyetemista Program keretében 25.000.-Ft/félév támogatásban részesülhet minden gyáli állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató. A Képviselő-testület tavaly bővítette a támogatásra jogosultak körét azáltal, hogy már pályázhat az is, aki kizárólag külföldi felsőoktatási intézménnyel áll jogviszonyban. A 25.000.-Ft összegű támogatásban azok a diákok részesülhetnek, akik az adott (2021. tavaszi) tanulmányi félévet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő (2021. őszi) félévet megkezdték. Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése és annak bemutatása. A támogatás az alábbi dokumentumok benyújtásával igényelhető:
  1. felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített leckekönyv kivonat (a 2021. tavaszi félévről)
  2. felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás (a 2021. őszi félévről)
  3. bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támogatás utalását kéri)
  4. fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
  5. lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcímkártya”) bemutatása
A pályázók támogatási igényüket az tavaszi félév tekintetében 2021. szeptember 25. napjáig, ügyfélfogadási időben, a fentebb részletezett dokumentumok benyújtásával jelezhetik. Bővebb felvilágosítást
  • Varga Patríciától a 06-29-544-138 telefonszámon kérhetnek.
A támogatási igény jelezhető személyes megjelenés mellőzésével a fentebb részletezett dokumentumok hiánytalan megküldésével az alábbi e-mail-címek valamelyikére: Amennyiben az elektronikus benyújtást választja, kérjük, hogy elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) legyen szíves megadni az esetlegesen felmerülő kérdések minél gyorsabb tisztázása érdekében.   Gyál, 2021. szeptember 1.