2022. 11. 15.

Gazdálkodóknak – szabadtéri tüzek megelőzése

Facebookon
Twitteren
E-mailben

„Tisztelt Lakosság, Gazdálkodók, Munkaadók és Munkavállalók!


A nagy kiterjedésű gaz és avar tüzek felszámolása olyan tűzoltói igénybetételt jelent, mely más
helyszínen történő, akár emberi életet is veszélyeztető káreseménytől vonja el az erőket.
Mint az élet számos területén, a tüzek megelőzése terén is fontos az előre gondolkodás, és a
szükséges megelőző intézkedések megtétele.
A kül- vagy belterületen lévő nagy, egybefüggő – de akár több helyrajzi számmal rendelkező –
mezőgazdasági, vagy művelési ágból kivont, illetve egyéb terület vonatkozásában fontos az
alábbiak betartása, évszaktól függetlenül:

 • a kül-és belterületen fekvő termőföldet a közhiteles ingatlan- nyilvántartásban szereplő
  művelési ágnak megfelelően szükséges tartani,
 • a szántó, rét, legelő, gyümölcsös, nádas, fásított terület, erdő, stb területek gondozott
  vegetációval rendelkezzenek,
 • amennyiben szükséges a művelési ág változtatását kérvényezzék,
 • a termőföld vagy annak egy részének más célú hasznosítása eseténben az
  engedélyeztetés lefolytatása,
 • már az év első két hónapjában a száraz vegetáció kaszálása, termőföld rendbetétele
  történjen meg, mivel ha gondozatlan, akkor potenciális veszélyt hordoz száraz, aszályos
  időben a tűzesetek helyszínéül.
  Betakarítási munkák során – a kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal
  mentén kell először elvégezni, és a learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól
  legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles
  védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással. A mezőn összerakott
  szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlak körül legalább 3 méter széles védősávot
  kell kialakítani.
  A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a
  vonatkozó jogszabálynak megfelelően a tűztávolságot be kell tartani.
  Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak
  befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a
  kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető
  anyagtól szükség esetén megtisztítani. Az erő- és munkagépen, gépjárművön olyan
  karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával
  járhat, betakarítással érintett területen és a rostnövénytároló területén nem végezhető. A
  kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép
  égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban
  részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen, de legalább naponta
  meg kell tisztítani.”

  Segítő együttműködésüket köszönöm!

  Tisztelettel:
  Tábory-Kovács Henrietta tű. alezredes
  hatósági osztályvezető