2022. 04. 25.

Felhívás – utca elnevezésekre

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 21/2022.(III.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál Város közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú kivett utakat és kivett közterületet alábbiak szerint nevezi el: – gyáli 4266/4 hrsz.-ú „kivett út”-t Állomás utcának kívánja elnevezni, – gyáli 038 hrsz.-ú „kivett út”-t Kökény utcának kívánja elnevezni, – gyáli 07/31 hrsz.-ú „kivett út”-t Rét utcának kívánja elnevezni, – gyáli 037/62 hrsz.-ú „kivett út”-t Galagonya utcának kívánja elnevezni, – gyáli 0132/10 hrsz.-ú „kivett út”-t Juhar utcának kívánja elnevezni – gyáli 7505 hrsz.-ú „kivett út”-t Híd utcának kívánja elnevezni, – gyáli 6659 hrsz.-ú „kivett közterület”-t Búzavirág utcának kívánja átnevezni, Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5.§-a akként rendelkezik, hogy a közterületnév megállapítására irányuló javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi. A 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni. A közzétett felhívás alapján a kifüggesztés, illetve közzététel napjától meghatározott 8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. · a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, vagy · elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu). Várjuk konstruktív együttműködésüket!

Gyál, 2022. április 20. Gyáli Polgármesteri Hivatal