2022. 09. 7.

Felfrissült csoportszobák,
megújult közösségi terek várták a gyermekeket

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A nagyobb intézményfelújítási munkálatokat, hagyományosan a nyári időszakra ütemezik a városban. A városvezetés számára kiemelkedően fontos a nevelő környezet rendben tartása, amely hozzájárul, hogy a gyáli intézményekbe járó gyermekek megfelelő körülmények között tölthessék nevelési/tanulmányi éveiket. Hosszú évek óta jelentős mértékű nyári felújításra nem volt szükség, ami köszönhető az intézményekben mindennapjaikat töltő felnőttek és gyermekek odafigyelésének, gondoskodásának az állagmegóvás érdekében.

Intézményfelújításra az önkormányzat költségvetésében tervezett összeg bruttó 13 487 400 forint volt, melyet a felújítási igények felmérése után 2 973 205 forinttal kiegészítettek. Így az intézmények részére összesen bruttó 16 460 605 forint került átadásra, amelyből az alábbi munkálatok elvégzése valósulhatott meg:

  • A Gyáli Ady Endre Általános Iskolában 6 tanterem, mosdók, öltözők, illetve az első emeleti folyosó oldalsó falának festése valósult meg, bruttó 2 000 000 forint összegben. Ezen keretösszegen felül az egyik alsós tanteremben a PVC burkolat balesetveszélyessé vált, a javítási munkálatot Pápai Mihály polgármester, polgármesteri keretéből biztosította bruttó 998 855 forint összegben.
  • A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában 4 tanterem, földszinti és emeleti aula körfolyosó, illetve lépcsőház teljes festése, valamint a technika folyosó oldalsó falának olajlábazat festése valósult meg, bruttó 2 000 000 forint összegben.
  • A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában 2 tanterem PVC burkolat cseréje bruttó 2 000 000 forint összegből valósult meg.
  • A Gyáli Bóbita Bölcsődében két gondozási egységben, belső csoportszobákban 4 db elválasztó, tömör ajtó cseréje történt, amelyeknek költsége bruttó 1 870 710 forint volt. Az új térelválasztó ajtók nagy üvegbetéttel készültek, mely segíti a kisgyermeknevelők munkáját a biztonságosabb felügyeletben, illetve kellemesebb, barátságosabb a csoportszoba, a terek átláthatósága által.
  • A Gyáli Liliom Óvodában a konyha folyosójának fehér csempével való burkolására, az öntöző rendszert ellátó kút tisztításra, valamint a menekülési irányfényjelzők cseréjére került sor bruttó 1 950 000 forint összegben.
  • A Gyáli Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodájában az udvari játszódomb homokkal való feltöltésére, új udvari játékok telepítésére, illetve a menekülési irányfényjelzők cseréjére került sor. A továbbiakban folyamatban van 2 iroda, csoportszoba, felnőtt, illetve gyermek öltöző festése, valamint villanyszerelési munkálatok a bruttó 2 042 800 forint keretösszegből.
  • A Gyáli Tátika Óvoda az autista csoportszoba lábazat javítását, menekülési irányfényjelzők cseréjét, új udvari játékok telepítését, illetve 3 csoportszoba, iroda és szélfogó festését végezte el bruttó 1 733 400 forint összegből.
  • A Gyáli Tulipán Óvoda bruttó 2 863 695 forintot kapott, melyhez az óvoda 2021. évi szabad maradványából bruttó 3 038 630 forintot hozzátett, az aulájában lévő, több mint 15 éves PVC burkolatának cseréjéhez. Az infláció, illetve a kivitelező ajánlatában szereplő anyag hiánya miatt, a fenti összegből nem lehetett kivitelezni a PVC burkolat cseréjét, ezért Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli augusztusi ülésén úgy döntött, hogy további bruttó 2 899 306 forintot biztosít az önkormányzat 2021. évi szabad maradványa terhére, melyből a PVC burkolat cseréje már megvalósítható. A munkálatok így szeptember közepére készülnek el, az óvoda működésének lehető legkisebb zavarása mellett. Ezt követően az intézmény a 2021. évi szabad maradványából további 674 370 forintot az udvari játékok felújítására fordítja.

Az önkormányzat összesen bruttó 24 071 766 forintot biztosított az intézmények felújítására.